Woestenenk Legal

Advocaat Omgevingsrecht

Bent u het niet eens met een besluit van gemeente, waterschap of provincie?

Juridisch advies

Wilt u juridisch advies over uw vraagstuk? Maak dan gebruik van een oriënterend gesprek. Dit is gratis en duurt maximaal een half uur. We bespreken uw vragen telefonisch. Bel of mail mij voor een afspraak.

Discussie met de overheid?

Wat is omgevingsrecht en wanneer hebt u hiermee te maken? Voert u op dit moment een discussie met de overheid over handhaving of vergunningverlening en komt u er niet uit? Neem dan zo snel mogelijk contact met mij op.

Oplossingsgericht

Persoonlijke benadering

Passie voor techniek en milieu

Groot netwerk van specialisten

Niet alleen advocaat

Behalve mijn werk als advocaat ben ik ook auteur van het boek "Handhaving Omgevingsrecht (inclusief Omgevingswet)". Verder geef ik trainingen, colleges en lezingen over dit onderwerp.

Handhaving omgevingsrecht Een praktische leidraad voor ambtenaren en ondernemers

Uit de praktijk: geblunder met handhaving en de beslissing(en?) op bezwaar

De buren van een ondernemer verzoeken het college van burgemeester en wethouders om handhaving. Het college wijst dat verzoek af, met als reden dat de ondernemer het al moeilijk genoeg heeft vanwege de beperkende maatregelen die opgelegd zijn in verband met het...

In theorie is de Omgevingswet goed bedacht, pakt dat in de praktijk ook zo uit? In gesprek met Minou Woestenenk

“Er werken hele capabele mensen bij gemeentes, maar die zijn met te weinig om al het werk dat met de Omgevingswet op hen afkomt aan te kunnen.” Aan het woord is advocaat omgevingsrecht Minou Woestenenk. Met haar spraken we over het werk dat op gemeentes afkomt met de...

Handhavend optreden tegen een huurder?

Mevrouw X is ondernemer op een bedrijventerrein in de gemeente Y. Ze verhuurt in haar pand woonruimte aan huurder Z. Z woont er dus in strijd met het bestemmingsplan, maar zolang de gemeente Y er niets van merkt, is er niets aan de hand, vinden X en Z. Op een dag...

De aanvang van de bezwaartermijn: bij verzending of publicatie?

Hoe zat dat nou ook alweer: wanneer start de bezwaartermijn van 6 weken? Is dat bij verzending van het besluit (bijvoorbeeld de omgevingsvergunning) aan vergunninghouder? Of is dat bij publicatie van het besluit in het Gemeenteblad? “Officieel” is het natuurlijk...

Thuis in het omgevingsrecht

Voert u een discussie met een bestuursorgaan of is er sprake van een (dreigend) conflict? Gaat het bijvoorbeeld om een bestemmingsplan, vergunning of dwangsom? Dan hebt u met complexe materie te maken. Tegelijkertijd is snel reageren essentieel. De overheid hanteert namelijk zeer strikte termijnen om bezwaar of beroep aan te tekenen. 

U hebt dus geen tijd te verliezen. Vraag daarom in een vroeg stadium juridisch advies van een advocaat omgevingsrecht. Ik ben Minou Woestenenk van Woestenenk-Legal en ik help u graag.

Daarom Woestenenk Legal

Persoonlijke benadering

Oplossingsgericht

Goede verstandhouding

Bent u het niet eens met een besluit van gemeente, waterschap of provincie?