Woestenenk Legal

Advocaat Omgevingsrecht

Bent u het niet eens met een besluit van gemeente, waterschap of provincie?

Juridisch advies

Wilt u juridisch advies over uw vraagstuk? Maak dan gebruik van een oriënterend gesprek. Dit is gratis en duurt maximaal een half uur. We bespreken uw vragen telefonisch. Bel of mail mij voor een afspraak.

Discussie met de overheid?

Wat is omgevingsrecht en wanneer hebt u hiermee te maken? Voert u op dit moment een discussie met de overheid over handhaving of vergunningverlening en komt u er niet uit? Neem dan zo snel mogelijk contact met mij op.

Oplossingsgericht

Persoonlijke benadering

Passie voor techniek en milieu

Groot netwerk van specialisten

Niet alleen advocaat

Behalve mijn werk als advocaat ben ik ook auteur van het boek "Handhaving Omgevingsrecht (inclusief Omgevingswet)". Verder geef ik trainingen, colleges en lezingen over dit onderwerp.

Handhaving omgevingsrecht Een praktische leidraad voor ambtenaren en ondernemers

Asbestvervuiling na brand

Spoedshalve toepassing van bestuursdwang is in een afzonderlijk wetsartikel geregeld. Het is mogelijk, maar de wetgever gaat er nadrukkelijk van uit, dat het bestuursorgaan die bevoegdheid alleen maar ‘terughoudend’ gebruikt. Bij de toepassing van bestuursdwang in...

Faillissement en handhaving: zijn milieukosten boedelschulden?

Omgevingsdiensten treden regelmatig handhavend op bij bedrijven die zich niet aan milieuregels houden. Dat is bijna een open deur, zou je zeggen. Maar niet helemaal als het gaat om bedrijven, die vóór of tijdens dat handhavingsproces failliet gaan. Want wie moet je...

Vertrouwen in de overheid: met of zonder Omgevingswet?

Vertrouwen in of op de overheid was lange tijd niet ‘in’. Sinds enkele jaren is het ‘hot issue’. In juridische zin hebben we er met zijn allen iets van proberen te maken in 2019. Maar inmiddels is het woord ‘vertrouwen’ erg beladen geworden: de Toeslagenaffaire heeft...

Help, een toezichthouder! Hoe ver mag hij of zij gaan?

Als ondernemer heb je nogal wat te regelen, als collega-ondernemer weet ik daar wel wat van. En als je als bedrijf dan ook nog eens te maken hebt met de omgevingsdienst of gemeente, dan wordt het nóg lastiger. Daar werken namelijk toezichthouders, die in jouw bedrijf...

Thuis in het omgevingsrecht

Voert u een discussie met een bestuursorgaan of is er sprake van een (dreigend) conflict? Gaat het bijvoorbeeld om een bestemmingsplan, vergunning of dwangsom? Dan hebt u met complexe materie te maken. Tegelijkertijd is snel reageren essentieel. De overheid hanteert namelijk zeer strikte termijnen om bezwaar of beroep aan te tekenen. 

U hebt dus geen tijd te verliezen. Vraag daarom in een vroeg stadium juridisch advies van een advocaat omgevingsrecht. Ik ben Minou Woestenenk van Woestenenk-Legal en ik help u graag.

Daarom Woestenenk Legal

Persoonlijke benadering

Oplossingsgericht

Goede verstandhouding

Bent u het niet eens met een besluit van gemeente, waterschap of provincie?