Woestenenk Legal

Advocaat Omgevingsrecht

Bent u het niet eens met een besluit van gemeente, waterschap of provincie?

Juridisch advies

Wilt u juridisch advies over uw vraagstuk? Maak dan gebruik van een oriënterend gesprek. Dit is gratis en duurt maximaal een half uur. We bespreken uw vragen telefonisch. Bel of mail mij voor een afspraak.

Discussie met de overheid?

Wat is omgevingsrecht en wanneer hebt u hiermee te maken? Voert u op dit moment een discussie met de overheid over handhaving of vergunningverlening en komt u er niet uit? Neem dan zo snel mogelijk contact met mij op.

Oplossingsgericht

Persoonlijke benadering

Passie voor techniek en milieu

Groot netwerk van specialisten

Niet alleen advocaat

Behalve mijn werk als advocaat ben ik ook auteur van het boek "Handhaving Omgevingsrecht (inclusief Omgevingswet)". Verder geef ik trainingen, colleges en lezingen over dit onderwerp.

Handhaving omgevingsrecht Een praktische leidraad voor ambtenaren en ondernemers

Handhaving van zorgplichten onder de Omgevingswet

Er is al veel over geschreven: de Omgevingswet gaat veel meer dan nu uit van zogenaamde ‘zorgplichten’. In deze bijdrage volgt een kort overzicht van het systeem en enkele aandachtspunten. Systeem Bedenk: er zijn in het kader van de Omgevingswet áltijd regels, ook als...

Herstelsanctie geldt ook voor rechtsopvolger van overtreder

Zoonlief exploiteert een veehouderij. Zijn vader heeft deze per 1 april 2019 aan hem overgedragen. Op het perceel is een aantal gebouwen aanwezig. De onbebouwde delen van het perceel zijn verdeeld in secties, waar opslag van verschillende materialen plaatsvindt. In de...

Uit de praktijk: geblunder met handhaving en de beslissing(en?) op bezwaar

De buren van een ondernemer verzoeken het college van burgemeester en wethouders om handhaving. Het college wijst dat verzoek af, met als reden dat de ondernemer het al moeilijk genoeg heeft vanwege de beperkende maatregelen die opgelegd zijn in verband met het...

In theorie is de Omgevingswet goed bedacht, pakt dat in de praktijk ook zo uit? In gesprek met Minou Woestenenk

“Er werken hele capabele mensen bij gemeentes, maar die zijn met te weinig om al het werk dat met de Omgevingswet op hen afkomt aan te kunnen.” Aan het woord is advocaat omgevingsrecht Minou Woestenenk. Met haar spraken we over het werk dat op gemeentes afkomt met de...

Thuis in het omgevingsrecht

Voert u een discussie met een bestuursorgaan of is er sprake van een (dreigend) conflict? Gaat het bijvoorbeeld om een bestemmingsplan, vergunning of dwangsom? Dan hebt u met complexe materie te maken. Tegelijkertijd is snel reageren essentieel. De overheid hanteert namelijk zeer strikte termijnen om bezwaar of beroep aan te tekenen. 

U hebt dus geen tijd te verliezen. Vraag daarom in een vroeg stadium juridisch advies van een advocaat omgevingsrecht. Ik ben Minou Woestenenk van Woestenenk-Legal en ik help u graag.

Daarom Woestenenk Legal

Persoonlijke benadering

Oplossingsgericht

Goede verstandhouding

Bent u het niet eens met een besluit van gemeente, waterschap of provincie?