Vakantie…. geen overheidsbesluiten?

Zomervakantie. Rust alom. Ook bij colleges van burgemeester en wethouders en van gedeputeerde staten. En dijkgraaf en hoogheemraden. Gebeurt er niks in die vakantieperiode? Jawel…. let juist nú heel goed op! Overheidsbesluiten worden genomen vóór het zomerreces...