Overtreder en overtreding: hoe zit het ook al weer?

Overtreder en overtreding: hoe zit het ook al weer?

Overtreder en overtreding: hoe zit het ook al weer?  Terug naar de basis: wat doen handhavers? Juist: toezicht houden op de naleving van wet- en regelgeving. In het kader van deze Nieuwsbrief geldt dat natuurlijk in het bijzonder voor onder meer de Wet milieubeheer,...