Last onder dwangsom: neem de tijd!

Last onder dwangsom: neem de tijd!

Iedere ambtenaar kent inmiddels wel de beginselplicht tot handhaving. En ja, als dan eenmaal besloten is om handhavend op te treden is er vaak geen houden meer aan. Zwart-wit denken neemt de overhand: horen is onzin, termijnen zijn termijnen en de overtreder moet niet...