Responsief bestuursrecht: snappen ambtenaren dat?

Responsief bestuursrecht: snappen ambtenaren dat?

Een zogenaamd “responsieve overheid” streeft ernaar de belangen van haar burgers te behartigen en recht te doen aan het individuele geval. Het is belangrijk dat burgers dat ook zo ervaren, niet alleen voor legitimiteit, maar ook voor een overheid die onnodige...
Participatie, inspraak, meebeslissen: kán dat?

Participatie, inspraak, meebeslissen: kán dat?

Veel is al gezegd over de ‘participatieplicht’ in de Omgevingswet. Het zou allemaal gaan veranderen, want met die nieuwe wet zou er ook een nieuwe houding komen van ambtenaren. Slogans als ‘Eenvoudig Beter’ en het beter communiceren met de omgeving vlogen je om de...