Nou nou… ik MOET niks! Dat zou MIJN eerste reactie zijn… Toch is het niet altijd verstandig om zelf door te gaan: 1. de overheid heeft een besluit genomen 2. er is aangekondigd dat de overheid wel of niet handhavend zal optreden 3. u hebt een aanvraag ingediend en u hoort maar niks advocaatdietogaaandoet

1. Er wordt een overheidsbesluit genomen: over uw bedrijfsvoering, uw bedrijfslocatie, uw huis, uw grond, of dat van uw buren.

Er wordt bijvoorbeeld een bestemmingsplan vastgesteld, nadat u jarenlang zélf hebt gediscussieerd over een stuk grond. U bent het niet eens met dat bestemmingsplan, omdat de gemeente ondanks allerlei toezeggingen toch de zin van uw onvriendelijke buurman doordrijft. In dat stadium is het al slim om een gespecialiseerd advocaat in te schakelen. Voorbeeld: ik had laatst een ondernemer op bezoek, die zelf beroep had ingesteld tegen zo’n bestemmingsplan. Hij had daar geen succes mee behaald bij de bestuursrechter. Hij kwam nu (pas) bij mij omdat hij vervolgens een lastgeving onder dwangsom had gekregen. Als hij de beroepszaak met de juiste argumenten en succesvol had kunnen afronden, had hij gewoon door kunnen gaan met zijn bedrijfsvoering. Maar nu kon ik niets meer voor hem doen. Of u krijgt een besluit, waaruit blijkt dat uw aanvraag niet eens inhoudelijk is bekeken en zonder verdere motivering niet in behandeling is genomen. Ook dan komt u niet verder. Voorbeeld: een ondernemer met dit probleem heeft bij mij aangeklopt voor procesrechtelijk advies. Hij was daardoor in staat om de juiste argumenten aan te voeren bij de bestuursrechter en kon daardoor het bestuursorgaan ‘dwingen’ om alsnog een inhoudelijke beslissing te nemen, waarmee hij verder kwam.

Als specialist ben ik in staat om de juiste argumenten volledig en in de juiste context te plaatsen, zodat de winkans van uw bezwaar of beroep maximaal wordt. Daarnaast kan ik mijn jarenlange werkervaring als ambtenaar prima inzetten. Dat levert vaak meer of andere oplossingen op dan u verwacht. Blijf altijd wel denken aan de hele korte termijn voor bezwaar of beroep: u hebt in het algemeen maar 6 weken (en tijdens de procedure vaak maar 2 weken) de tijd voor het indienen van een zienswijze c.q. bezwaar of beroep.

2. Een ambtenaar kondigt u aan, dat de gemeente juist wel of juist niet handhavend zal optreden tegen u of uw bedrijfsvoering

Zelfs als u nog geen brief of anderszins bericht hebt ontvangen, is er in de ambtelijke organisatie vaak al heel wat gebeurd. Zonder dat u dat weet, wordt er intern overlegd en een ambtelijk standpunt voorbereid, de bestuurder wordt geïnformeerd, etcetera. En meestal is er al heel wat aan vooraf gegaan. In dit soort situaties is het meestal essentieel om zo snel mogelijk de juiste actie te ondernemen. Juist bij aangekondigd handhaven of gedogen gaan ontwikkelingen vaak sneller dan u zou willen.

Als specialist en ex-ambtenaar kan ik goed inschatten wat u mag en moet verwachten en of c.q. op welke manier en met welke argumenten u moet reageren. Hoe vroeger u mijn advies vraagt, des te meer inzicht u krijgt in de vraag, of en hoe u het eventueel zelf verder kunt afhandelen. Dat kan dus uiteindelijk kostenbesparingen opleveren. En ja, ook als ik al zie dat ik niet meer kan bereiken wat u zo graag zou willen, dan zeg ik u dat. Niet goed voor mijn omzet op korte termijn, maar wel goed voor het vertrouwen in mij als specialist en de kans dat u weer eens terugkomt of u anderen naar mij doorverwijst. Zo werkt dat voor beide partijen het beste.

3. U hoort maar niks… u wil alleen liever niet teveel ‘zeuren’

U hebt bijvoorbeeld een vergunningaanvraag ingediend. Of een aanvraag tot wijziging of afwijking van het bestemmingsplan. Of een melding om een bodemsanering op een bepaalde manier uit te voeren. U hoort niks en hebt al wel een aantal keren gebeld met de behandelend ambtenaar. Dat helpt niet. U krijgt het gevoel dat u aan het lijntje gehouden wordt. Wat te doen?

Als specialist en ex-ambtenaar ken ik dit soort situaties goed. Het kan zijn dat heel veel zelf bellen uiteindelijk het beste advies is wat ik u kan geven. Maar in andere gevallen is het handiger dat u het bestuursorgaan in gebreke stelt. En soms komen we er samen achter dat er aan uw kant iets verkeerd is gegaan, wat eerst hersteld moet worden voordat de procedure verder kan. Een andere manier kan zijn om andere personen (zoals het management, een andere afdeling, een juridisch medewerker of een bestuurder) erbij te betrekken.

Kortom, het vergt inzicht in de informele en formele ambtelijke en juridische spelonken van het bestuursorgaan, om de beste oplossing te kunnen kiezen voor u.

Wie bent u?

U bent een ondernemer die de hierboven genoemde situaties helaas goed kent, maar nog niet de ideale benadering heeft gevonden. Of u bent een milieu-adviseur, mediator, civielrechtelijk georiënteerd jurist of advocaat die toch even de grondige bestuursrechtelijke check wil uitvoeren op de eigen documenten en/of dossier. Collega-juristen in alle soorten en maten vragen mij regelmatig om advies, juist vanwege mijn gespecialiseerde kennis.

Soms kan ik u in een kwartier tijd al helpen – kosteloos. En soms komen we tot de conclusie dat een eerste advies nodig is: voor uw eigen inzicht, voor het analyseren van het juridische probleem en meestal ook voor het aangeven van een oplossingsrichting.

Nog steeds wat terughoudend? Maak gewoon nu eerst een afspraak voor mijn telefonische spreekuur (maximaal een half uur). Dat kost u niets.

Bel NU: 085 0050153