Beoordeling van herstelsanctie in fase van bezwaar