BestuursrechtBestuursrecht Woestenenk legal

Bezwaar maken of in beroep gaan tegen een overheidsbesluit: het bestuursrecht is in de jaren 80 ontworpen voor de “leek”, waarvan verwacht wordt dat die zélf protesteert en dat dus ook zélf kan formuleren. Het moest laagdrempelig zijn. Eindelijk was er geen advocaat meer nodig dus. In 1994 kwam dan ook de langverwachte Algemene wet bestuursrecht: een simpel systeem met drie centrale pijlers: belanghebbende, bestuursorgaan en besluit. Het moest eenvoudiger en toegankelijker worden. Net zoals nu de wens is voor de Omgevingswet, eigenlijk.

Bezwaarschrift en beroepschrift schrijven

Natuurlijk kan (bijna) iedereen best omschrijven wat het feitelijke probleem is, dat ontstaat door het overheidsbesluit. Maar ook bestuursrechters zijn juristen. En juristen passen regels toe op de praktijk of proberen de praktijk in de regels te stoppen. En dan is een feitelijke omschrijving van het probleem toch meestal niet meer voldoende. Dan moet er een juridische argumentatie volgen, aan de hand van de wetsteksten zelf, de bedoeling van de wetgever en/of eerdere uitspraken van rechters (jurisprudentie). Soms moet een advocaat aan de gemeente vertellen dat het voorstel niet mogelijk is omdat het niet gebaseerd is op de wet. Bestuursrechtadvocaten zijn ervaren juristen, die dit dagelijks doen. Ze kunnen u dus ook al snel vertellen, of het wel zinvol is om te protesteren. Ook Woestenenk Legal doet dat graag: het is immers zonde van uw tijd, om iets te doen wat vermoedelijk niet het gewenste effect zal krijgen.

Spoed?

In sommige gevallen (maar zeker niet altijd) is het zinvol om te proberen de rechtsbeschermingsprocedures sneller te doorlopen. Bijvoorbeeld door onderdelen van de procedure over te slaan, of aan de rechter te vragen om een voorlopige voorziening te treffen. Dat kan alleen in bepaalde gevallen, die vaak ook alleen maar bekend zijn bij bestuursjuristen. Woestenenk Legal adviseerde onlangs een collega-jurist om een fase over te slaan waardoor een cliёnt alsnog het gewenste besluit kreeg.

De zitting

Na het indienen van een bezwaarschrift of beroepschrift volgt een verweerschrift van het bestuursorgaan. In veel gevallen is het daarna al tijd voor het vervolg tijdens een zitting door de bezwarencommissie of de bestuursrechter. Daar kan nog heel veel gebeuren. Ook in het bestuursrecht kunnen tegenwoordig getuigen en/of deskundigen op allerlei gebied een cruciale invloed hebben op het besluit van de bestuursrechter. Zo is het in bepaalde gevallen van doorslaggevend belang voor het succes van een zaak, om tijdig en op de juiste manier een geschikte deskundige in te schakelen en op het goede moment ter zitting aan het woord te laten, na een grondige voorbereiding. Denk aan technisch adviseurs op het gebied van geluid, geur, stof, trillingen, (grond)water of bodemverontreiniging. Woestenenk Legal heeft inmiddels ruim 25 jaar praktijkervaring met het toepassen van passende strategieёn in juridische procedures en heeft hier dan ook al veel successen mee behaald. Intensieve samenwerking en communicatie met deskundigen is voor advocaten niet altijd gebruikelijk, maar voor Woestenenk Legal is het inmiddels een regelmatig onderdeel van de voorbereiding van de zitting.

De uitspraak

Het beoordelen van de consequenties en het werkelijk doorgronden van een uitspraak van de bestuursrechter vergt vakkennis. Bij uitspraken van de rechtbank is het daarnaast ook nog eens zaak om te kunnen beoordelen of hoger beroep mogelijk en zinvol kan zijn. Ook op dit punt van de procedure is een juridisch specialist geen overbodige luxe.

Zelf doen of advocaat inschakelen?

Zelf doen, het mág. Een toga is dan niet nodig. En natuurlijk, het kán. Maar of het verstandig is, is een ander verhaal. Een juridisch specialist, zoals Woestenenk Legal, kent de mogelijkheden van het algemene bestuursrecht en de specifieke wetgeving waar overheidsbesluiten op gebaseerd zijn. Leg mij uw probleem eens voor. Ik kan u snel vertellen of ik iets voor u kan doen.