Blogs van Woestenenk Legal

Recente blogs

Asbestvervuiling na brand

Asbestvervuiling na brand

Spoedshalve toepassing van bestuursdwang is in een afzonderlijk wetsartikel geregeld. Het is mogelijk, maar de wetgever gaat er nadrukkelijk van uit, dat het bestuursorgaan die bevoegdheid alleen maar ‘terughoudend’ gebruikt. Bij de toepassing van bestuursdwang in...

Lees meer
Faillissement en handhaving: zijn milieukosten boedelschulden?

Faillissement en handhaving: zijn milieukosten boedelschulden?

Omgevingsdiensten treden regelmatig handhavend op bij bedrijven die zich niet aan milieuregels houden. Dat is bijna een open deur, zou je zeggen. Maar niet helemaal als het gaat om bedrijven, die vóór of tijdens dat handhavingsproces failliet gaan. Want wie moet je...

Lees meer

Overige blogs