Boek Handhaving en Omgevingsrecht

Een praktische leidraad voor ambtenaren en ondernemers

Dit boek biedt een praktijkgericht overzicht van het handhavingsproces, met de focus op ruimtelijke ordening en milieu (het omgevingsrecht).

In de praktijk bij bestuursorganen en ondernemers is er behoefte aan een beknopt leesbaar overzicht, praktische tips en vooral antwoorden op vragen uit de dagelijkse praktijk. Beknoptheid, toegankelijkheid en leesbaarheid hebben daarom bij het schrijven voorop gestaan, waarbij bovendien de praktische invalshoek de boventoon heeft gevoerd.

Dit boek is grofweg verdeeld volgens de chronologie van de besluitvorming over handhaving van omgevingsrecht in de brede zin van het woord: ‘vóór’, ‘tijdens’ en ‘ná’ het handhavingsbesluit. Het zwaartepunt ligt in het bestuursrechtelijke perspectief. Waar nodig is natuurlijk ook de Omgevingswet meegenomen.

Deze praktische leidraad is geschreven voor ambtenaren en ondernemers die te maken krijgen met het voornemen van een bestuursorgaan om handhavend op te treden. Ook voor studenten en advocaten biedt het een handig hulpmiddel bij studie en werk.

Handhaving omgevingsrecht Een praktische leidraad voor ambtenaren en ondernemers