Asbestvervuiling na brand

Asbestvervuiling na brand

Spoedshalve toepassing van bestuursdwang is in een afzonderlijk wetsartikel geregeld. Het is mogelijk, maar de wetgever gaat er nadrukkelijk van uit, dat het bestuursorgaan die bevoegdheid alleen maar ‘terughoudend’ gebruikt. Bij de toepassing van bestuursdwang in...
Invordering van dwangsommen: verjaring verandert!

Invordering van dwangsommen: verjaring verandert!

Groot nieuws: op 27 mei 2020 werd het wetsvoorstel voor de ‘Evaluatiewet bestuursrechtelijke geldschuldenregeling Awb’ naar de Tweede Kamer gestuurd. Er staan voor het handhavingsrecht (en dus ook voor het omgevingsrecht) twee belangrijke veranderingen in: de eerste...