Invordering van dwangsommen: verjaring verandert!

Invordering van dwangsommen: verjaring verandert!

Groot nieuws: op 27 mei 2020 werd het wetsvoorstel voor de ‘Evaluatiewet bestuursrechtelijke geldschuldenregeling Awb’ naar de Tweede Kamer gestuurd. Er staan voor het handhavingsrecht (en dus ook voor het omgevingsrecht) twee belangrijke veranderingen in: de eerste...
De meldplicht voor ongewone voorvallen: hoe zit het ook al weer?

Handhaving: de aanmaning in het invorderingsproces

Stel, het college van burgemeester en wethouders legt aan Kippenvreugd BV een last onder dwangsom op, met als doel om er vóór een bepaalde datum voor te zorgen dat de emissies uit de kippenstallen voldoen aan de eisen uit de vergunningvoorschriften. En stel, dat...