Medio juni 2017: landelijke blijdschap over het vernietigen van het Rotterdamse verkeersbesluit om een milieuzone in te stellen. De rechtbank Rotterdam had daarover uitspraak gedaan. Gevolg: personenauto’s en bestelauto’s die op benzine rijden en van vóór 1 juli 1992 zijn, mochten toch weer in de milieuzone rijden. Maar dat duurde niet lang…
Het was landelijk nieuws, ook omdat er nogal wat protest was van bezitters van zogenaamde ‘youngtimers’, die zwaar getroffen werden door dit besluit. En nu erkende de rechtbank dat er onvoldoende motivering voor was gegeven. Met als gevolg dat het besluit op dat punt werd vernietigd. De zogenaamde ‘oldtimers’ (auto’s ouder dan 40 jaar) mochten en mogen nog steeds in Rotterdam rondrijden. Vandaar dat mijn eigen Fiat 500F er ook wel eens te vinden is.
Maar lang duurde de ‘pret’ niet. De gemeente Rotterdam is en blijft er namelijk van overtuigd dat het verkeersbesluit om een milieuzone in te stellen wel degelijk moet blijven bestaan, óók voor deze ‘youngtimers’. En dus ging de gemeente in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak én werd er een nieuw verkeersbesluit vastgesteld. Op vrijdag 4 augustus 2017 publiceerde de gemeente Rotterdam een nieuw verkeersbesluit. Hierdoor geldt de Milieuzone Rotterdam weer voor oude benzineauto’s van vóór juli 1992.
Wat heeft de gemeente veranderd? Niet zoveel eigenlijk. In de overwegingen bij het nieuwe besluit zijn vooral onderzoeken genoemd, waaruit zou moeten blijken dat het wél zinvol is om de milieuzone te handhaven voor benzineauto’s van vóór 1992. Zo worden een onderzoek van het RIVM genoemd, prognoses van de DCMR Milieudienst Rijnmond, de evaluatie van de Koersnota Schone Lucht uit april 2017 en diverse notities over de effecten van oudere auto’s op de luchtkwaliteit in Rotterdam.

Wat nu?

Hoewel de reeds afgegeven bekeuringen gebaseerd zijn op het ‘oude’ (en dus deels vernietigde) verkeersbesluit, is voor juist dat vernietigde deel weer een nieuw besluit in de plaats gekomen. Terugvordering van een reeds ontvangen bekeuring zal dus weinig uithalen.
Degenen die in beroep zijn gegaan tegen het verkeersbesluit zullen naar verwachting tijdens ce procedure voor het hoger beroep opnieuw van zich laten horen. Zeker nu er intussen een nieuw verkeersbesluit is genomen. En dan zal er vast een discussie ontstaan over de betrouwbaarheid van onderzoeksgegevens en dergelijke.

Zelf bezwaar maken?

Er kan nog bezwaar worden gemaakt tegen het nieuwe verkeersbesluit, en wel tot en met zaterdag 16 september 2017. Ik kan u daarbij helpen. En gezien mijn eigen liefde voor oude en nieuwere klassiekers, doe ik dat natuurlijk extra graag! Bel 085 0030153 of mail info@woestenenk-legal.nl.