Ze bijten niet, maar kosten (dwangsommen) met geld!

Stel: je hebt 20 vlinderhondjes en woont in een dorpje op het Brabantse platteland. Natuurlijk is niets dan makkelijker om je hondjes lekker te laten rennen in je eigen (ruime) achtertuin. Maar de buren hadden al sinds 2003 genoeg van het geblaf en stapten in 2012 uiteindelijk naar de gemeente met een handhavingsverzoek. Vervolgens waren ze bijna 3,5 jaar bezig met procederen… Deze bizarre situatie trok al eerder veel media-aandacht.

Gemeentelijke regels over dieren?

Op grond van de APV moet degene die de zorg heeft voor een dier voorkomen dat dit voor een omwonende of overigens voor de omgeving gevaar voor de verkeersveiligheid, hinder of overlast veroorzaakt.

Wat deed de gemeente?

Aanvankelijk wees het gemeentebestuur het handhavingsverzoek af en trad dus niet op tegen het uitlaten van de hondjes in de achtertuin. De buren gingen in beroep: de rechtbank oordeelde dat de “overlast voldoende is geobjectiveerd” en dat het gemeentebestuur daartegen handhavend kon optreden. Dus kwam er een dwangsom en bepaalde de gemeente wanneer de hondjes in de achtertuin mochten worden uitgelaten. Maar toen ging de bazin van de hondjes in beroep. De rechtbank vond dat onterecht: er was immers al vastgesteld dat de honden geluidsoverlast veroorzaakten en de gemeente mocht handhavend optreden. Dus ging de rechtbank in de tweede procedure niet meer in discussie over de vraag, of er wel sprake van geluidsoverlast. De rechtbank gaf de gemeente dus gelijk met deze uitspraak.

De bazin wil de hondjes in de achtertuin blijven uitlaten…

De bazin van de hondjes vond in hoger beroep dat de rechtbank had moeten ingaan op het geluidsrapport en de geluidsdeskundige die zij naar voren had gebracht. Daarnaast vond ze dat de dwangsom haar te veel beperkt: er waren namelijk tijden aangegeven, waarbinnen ze haar hondjes in de tuin mocht laten. Het zou haar € 250 per constatering gaan kosten als ze het buiten die tijden zou doen. Bovendien vond ze het onzin dat de dwangsom niet gold als ze minder dan vijf honden zou houden, want wat als ze vijf harder blaffende honden zou hebben? De Afdeling heeft er niet lang over na hoeven denken en deed uitspraak op 16 maart 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:700). Om te beginnen heeft de rechtbank al geoordeeld dat de geluidsoverlast geobjectiveerd was vastgesteld. Verder had de gemeente de lastgeving goed doordacht qua uitlaattijden en overblijvende mogelijkheden voor mevrouw. En dat ze mee wilde werken aan mediation, was natuurlijk mooi, maar stond los van de dwangsom. Opnieuw was de journalistieke belangstelling voor de vlinderhondjes-kwestie groot zie Eindhovens Dagblad en omroep Brabant nieuws.

Hebt u ook last van dieren bij het bedrijf naast u of bij uw buren?

Ik krijg vaak dit soort vragen. Ik analyseer dan de situatie: waar hebt u last van en is dat in strijd met regels, die gehandhaafd moeten worden? Ik kan vaak goed inschatten of, en zo ja hoe, een handhavingsverzoek een goede kans van slagen heeft. En vooral ook, via welke weg u (veel) minder lang hoeft te wachten op een oplossing…! Leg mij uw situatie daarom eens voor!