Expertise

Specialist omgevingsrecht

Kiest u voor Woestenenk-Legal? Dan werkt u samen met een specialist omgevingsrecht die naast juridische expertise ook beschikt over brede vakinhoudelijke kennis. Na mijn universitaire studies rechten (1991) en milieuwetenschappen (2005) voltooide ik de beroepsopleiding tot advocaat (beëdigd in 2008) en de postdoctorale opleiding omgevingsrecht aan de Grotius Academie (2013).

Mijn fascinatie voor techniek en milieu is medebepalend geweest voor mijn specialisatie tot advocaat omgevingsrecht.

Omgevingsvraagstukken vanuit elke invalshoek

Vóór mijn overstap naar de advocatuur had ik diverse juridische (beleids)functies binnen bestuursorganen, waaronder de provincie Zuid-Holland (Directie Groen, Water en Milieu). Hier werkte ik aan zeer uiteenlopende dossiers, variërend van afvalstoffenvergunningen en handhavingsbeschikkingen tot het opstellen van beleidsnota’s. Ik was steeds aanspreekpunt voor medewerkers (veelal collega’s met een technische achtergrond) én leidinggevenden binnen de organisatie. Daarnaast trad ik vanaf het begin namens het bestuursorgaan op in de rechtszaal. Hierbij ging het om zaken op de werkgebieden vergunningverlening en handhaving milieu.

Door mijn ervaring ‘aan de andere kant van de tafel’ heb ik snel inzicht in de benodigde stappen om een oplossing te bereiken en kan ik me goed inleven in uw en mijn gesprekspartners. Dit is niet bepalend voor de uitkomst van uw zaak, maar vergroot wel uw kans op een positief resultaat.

Ga voor meer informatie over mijn opleiding, ervaring en werkzaamheden naar mijn LinkedIn-profiel.

Werkterrein specialist omgevingsrecht

Als specialist omgevingsrecht adviseer en procedeer ik op verschillende terreinen. Handhaving is een van mijn specialismen. Mijn werkterrein omvat onder meer:

 

Omgevingsvergunningen

Wabo: bouwen, aanleggen van werken, afwijken van bestemmingsplan, kappen, gebruiksvergunning, milieu, slopen, etc.

Handhavingskwesties

Dwangsom, bestuursdwang, bestuurlijke boete

Bestemmingsplan, planschade

Overlast door geluid, geur, water, verkeer of trillingen

Buren- en eigendomskwesties

Erf, erfgrens, bomen en struiken

Milieu-effectrapportage, natuurbescherming, projectontwikkeling

Netwerk van specialisten

Als advocaat omgevingsrecht beschik ik over een uitgebreid netwerk van specialisten binnen en buiten mijn vakgebied. Als het nodig is bespreek ik aspecten van uw zaak met collega’s of vraag ik hulp van experts met aanvullende disciplines. Dit stelt mij in staat om zeer gericht aan een oplossing te werken en uw kansen op een goede afloop van uw zaak te vergroten.

Ik ben lid van diverse verenigingen binnen mijn vakgebied waaronder de Nederlandse Vereniging van Milieurechtadvocaten (VMA). Voor een volledig overzicht van mijn netwerk kunt u hier kijken.

Publicaties omgevingsrecht

Als specialist omgevingsrecht schrijf ik regelmatig over mijn vakgebied. Ik ben vaste redacteur van de maandelijkse Kluwer nieuwsbrief over milieurecht. Daarnaast publiceer ik regelmatig blogs over uiteenlopende thema’s en nieuws binnen het omgevingsrecht.

Specialist omgevingsrecht voor ondernemers, particulieren en collega’s

Voert u op dit moment een inhoudelijke discussie met een bestuursorgaan (gemeente, provincie, waterschap, Rijksoverheid) of is er sprake van een (dreigend) conflict? Ervaart u overlast omdat een derde partij volgens u de regels overtreedt? Neem dan zo snel mogelijk contact met mij op om uw vraagstuk te bespreken. Ik adviseer zowel ondernemers als particulieren en werk door heel Nederland.

Bent u zelf jurist of advocaat en zoekt u een omgevingsrecht specialist om u te helpen bij uw casus? Neem contact met mij op om de mogelijkheden voor samenwerking te bespreken.

Minou Woestenenk heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:
• Bestuursrecht (Bestuursprocesrecht, Handhavingsrecht, Subsidierecht)
• Omgevingsrecht (Milieurecht, Natuurbeschermingsrecht, Ruimtelijk bestuursrecht, Waterrecht)
Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.