Denk je even gezellig een middagje te gaan golfen, sta je midden op de green met je club in ganzenuitwerpselen te slaan…. bah! Ganzenoverlast op de golfbaan, je verzint het niet. Maar het bestaat. 

Overlast van ganzen: niet alleen op boerengrond, maar ook op de golfbaan

Ganzen foerageren (eten) graag op grasland, zowel ‘boerengrasland’ als ‘natuurgrasland’ in allerlei verschijningsvormen, zéker als ze merken dat ze er veilig kunnen overnachten en als er water is met oevers waar ze hun eieren kunnen leggen. Zowel agrarische percelen als golfbanen en andere gras-terreinen zijn in trek bij de ganzen. Daar is immers alle ruimte, als er nog geen golfers zijn die ze met alle plezier wegjagen (‘goossies’, heet dat spel). En als ze er graag eten, laten ze de verwerkte restanten dus ook graag achter. De laatste jaren zijn er steeds meer ganzen in Nederland. Vooral in de winter en het voorjaar veroorzaken ze overlast in de vorm van vraatschade en het vervuilen van terreinen. Een gans produceert iedere vier minuten een keutel! De overheid heeft geprobeerd de ganzen naar bepaalde gebieden te sturen via ‘gedoogbeleid’, maar dat blijkt helaas mislukt te zijn. Daarmee is er sprake van ganzenoverlast, die zich steeds meer uitbreidt. Er worden dan ook regelmatig plaatselijk intensievere overheidsmaatregelen tegen ganzenoverlast aangekondigd.

Schade aan de golfbaan

De talrijke én nogal omvangrijke ganzenuitwerpselen op de baan hebben als gevolg dat de golfbaan-exploitant moet investeren in het verwijderen ervan… Want niet alleen de spelers hebben er last van, het is ook al niet goed voor het gras zelf. Het kost de exploitant extra energie, tijd en dus geld om de greens vrij van uitwerpselen te houden. Boeren hebben vooral last van de vraatschade aan de gewassen die zij telen. De kosten van het tegengaan of compenseren van de overlast lopen landelijk al jaren in de vele miljoenen.

Schadevergoeding voor ganzenoverlast?

Alleen agrariërs met agrarische percelen hebben in bepaalde situaties recht op schadevergoeding. Golfbaanexploitanten horen daar niet bij.

Agrariërs kunnen zich met hun claims melden bij het Faunafonds. De agrariërs moeten dan onder meer aantonen dat ze schadebeperkende maatregelen hebben genomen. Zo kunnen agrariërs natuurlijk jagers inschakelen, via de plaatselijke wilbeheereenheden. Afschieten van ganzen mag, maar is als enige bestrijdingsmethode niet efficiënt. Daarom moeten ook eerst andere methoden ingezet zijn. Denk aan vogelverschrikkers, vlaggen en linten, vliegers die op roofvogels lijken, flitsmolens, knalapparaten, vogelafweerpistolen, schriklinten etcetera. Daarnaast kan nog gedacht worden aan het schudden of doorprikken van de eieren, zodat er geen kleine gansjes meer kunnen komen. Voor het ‘reduceren van het legsel’, zoals dat dan in vakjargon heet, moet trouwens wel een ontheffing aangevraagd worden bij de Faunabeheereenheid van het gebied waarin het te beschermen perceel ligt. Het Faunafonds heeft deze maatregelen uitgebreid beschreven in de ‘Faunaschade Preventiekit Module Ganzen’.

Agrariërs kunnen hierna dus nog verder doorpakken met het aanvragen van een schadevergoeding, anderen niet. Gelet op de enorme overlast die er inmiddels in Nederland bestaat, wordt dat echter wel tijd. Andere ondernemers hebben er immers minstens net zoveel last van. En we hebben in Nederland toch echt nog steeds het beginsel dat er niet in strijd met het willekeurbeginsel wordt gehandeld, en daar begint het hier helaas wel wat op te lijken.

Vragen?

Bel of mail mij! Bel naar 085 0030153 of mail op info@www.woestenenk-legal.nl. Zoals u elders op mijn website ziet, heb ik altijd een kosteloos telefonisch spreekuur van maximaal een half uur. Graag tot horens of ziens!