Zijn de gedragsregels voor advocaten hopeloos saai en ouderwets?Gedragsregels Woestenenk legal

Bijna 8 jaar geleden, op 4 juli 2008, ben ik als advocaat beëdigd. Daarna volgde de opleiding, waarin de ‘Gedragsregels 1992”(!) een belangrijk onderdeel vormden. En nog steeds ga ik regelmatig na of ik mijn werk doe volgens die Gedragsregels. Toch ben ik af en toe echt de weg kwijt… het is maar goed dat de Gedragsregels volgend jaar veranderen!

Normale fatsoensregels

Moeten normale fatsoensregels op schrift zijn gesteld, om advocaten eraan te kunnen houden? Je mag bijvoorbeeld –in grote lijnen- je eerdere wederpartij niet van dienst zijn als het gaat om dezelfde kwestie. Iedere zichzelf respecterende jurist zal zichzelf deze regel opleggen, anders loopt hij of zij natuurlijk de kans dat hij of zij niet meer serieus wordt genomen. Of de regel, dat je je clënt op de hoogte moet houden van wat je voor hem doet als advocaat. Dat doet natuurlijk  iedere adviseur. Logisch dus!

Klanten via websites?

Er zijn ook regels, die achterhaald lijken te zijn. Zo werd de afgelopen maanden in de diverse arrondissementen de discussie gevoerd over zogenaamde ‘lead-generatoren’. Dat zijn websites of organisaties, die er tegen betaling voor zorgen dat advocaten direct in contact komen met  hun klanten. Dat zou wel eens in strijd kunnen zijn met artikel 2 van de Gedragsregels, zeggen de Dekens nu. Advocaten mogen immers geen beloning of provisie toekennen of ontvangen voor het aanbrengen van opdrachten, zo zegt gedragsregel 2 lid 2. De achtergrond van dit verbod ligt in de onafhankelijkheid. Maar wordt de onafhankelijkheid van de advocaat hierdoor wel écht geschaad? Ikzelf kan me er niets bij voorstellen. Maar veiligheidshalve houd ik me er ook maar verre van. Onder protest, dat wel!

Kleed je cliënt financieel niet uit

Er zijn regels, die ervoor zorgen dat de advocaat zorgvuldig omgaat met geld. Of fouten erkent. Voor mij persoonlijk allemaal logische regels, maar voor anderen niet altijd. Wat bijvoorbeeld te denken van de snelle advocaat, rijdend in een dure auto, die een cliënt in een zeer armzalige financiële positie (met schulden, zonder huis, zonder inkomen) zegt zijn dossier te behandelen voor € 4.000,= en hem dan vervolgens 2 weken vóór de zitting te melden dat hij het dossier sluit omdat zijn cliënt hem niet betaalt? Deze advocaat had het dus niet helemaal begrepen, volgens mij.

Inzet: regels?

Ik houd me ook aan mijn eigen regels. Vandaag had ik een cliënt op kantoor, die al blij was, dat ik alvast iets  had opgezocht, nog vóórdat ik met hem het intakegesprek voerde. Inzet en aandacht, meer is het eigenlijk niet. Maar voor de cliënt essentieel.

Taal

En als de Gedragsregels dan toch veranderen, zou ik erin opnemen, dat advocaten verplicht zijn om zich in begrijpelijke taal uit te drukken tegenover hun cliënt. Geen hoogdravende taal, geen jargon en geen valse verwachtingen door drie slagen om de arm te houden. Dát wekt vertrouwen, volgens mij. Heb je een tip voor veranderde of nieuwe Gedragsregels? Ik hoor het graag!