Herstelsanctie geldt ook voor rechtsopvolger van overtreder

Herstelsanctie geldt ook voor rechtsopvolger van overtreder