Intervisie bevordert de kwaliteit van de juridische dienstverlening

Zo halverwege de week kijk ik al weer terug op een superstart: ik had weer een bijeenkomst van collega-bestuursjuristen. Vorig jaar mocht ik toetreden tot dit illustere gezelschap. We hebben met elkaar gemeen dat we allemaal druk zijn met overheidsrecht. Wij vinden intervisie en het delen van kennis erg belangrijk. Saai? Nou nee…

Een van ons herinnerde ons eraan dat een bedrijf geld verdiend had door de rechter te wijzen op het contract dat hij gesloten had met de overheid. De overheid had het bedrijf namelijk ingehuurd om onderhoud te verrichten aan een overheidsgebouw, voor de periode van 30 jaar en voor een lager tarief dan het voorgaande bedrijf had kunnen bedingen. Toen de overheid vond dat het welletjes was, protesteerde het bedrijf door erop te wijzen dat er geen sprake was van een subsidie die beëindigd kon worden, maar van een contract dat nagekomen moest worden, omdat er immers een tegenprestatie werd geleverd. En daar was de rechter het mee eens.

Een ander heeft zich volledig gestort op de Omgevingswet en kent bijna elke letter van de Kamerstukken. Hij wist ons bij te praten over de veranderde planning (invoeringsdatum Omgevingswet staat nu op 1 april 2019) en natuurlijk ook over de inhoud van het Bal (Besluit Activiteiten Leefomgeving) en het Bkl (Besluit Kwaliteit Leefomgeving). Prettig, zo’n efficiënte manier van nieuwe kennis tot je nemen. Er komt gelukkig nog een derde deel. Bedankt, Hisse de Vries!

Tussendoor konden we elkaar nog even bevragen over actualiteiten in onze eigen praktijken. Informeel en informatief. Een ideale combinatie.

Daarna sprak Christa Lagerweij-Duits, die wijd en zijd bekend staat als specialist op het gebied van nadeelcompensatie. Juist vanwege haar grote kennis van dit complexe leerstuk wil zij zo graag de tijd versnellen: het is volgens haar namelijk hoog tijd dat de Wet nadeelcompensatie wordt ingevoerd, omdat het procedureel zo ingewikkeld ligt. Dat is inderdaad zo. Jammer dat we inmiddels alsnog moeten wachten tot de invoering van de Omgevingswet, als ik haar zo hoor…

En tenslotte vertelde nog een van ons, Caroline Raat, over haar werk als enige Nederlandse onderzoeker voor het project “Open Government Project” Doel van deze Amerikaanse organisatie, opgericht na een speech van Obama, is dat overheden er daadwerkelijk en duurzaam naar streven om transparanter te worden. Een mooie vorm van pragmatisch idealisme, als je het mij vraagt.

Zo begon ik dus mijn werkweek. Mooi hè? Het is allemaal dagelijks werk voor ons als bestuursjuristen. Binnen de club werken we bij gemeenten, als zelfstandig juridisch adviseur of als advocaat. Voorwaar is deze intervisie dus een grote verrijking voor mij, waar ik erg blij mee en dankbaar voor ben!