Even faxen?

Waar de Hoge Raad nog geen maand geleden, namelijk op 19 februari 2016, nog het Gerechtshof ervan langs geeft, omdat er een faxapparaat niet aan stond om een aantal faxen te kunnen ontvangen, is de Minister van Veiligheid en Justitie al een tijd druk met de digitalisering van de rechtspraak. Zijn we nu klaar met de dinosaurussen of niet?

Het fax-arrest

Een advocaat stuurt een verzoekschrift per post én per fax naar het Hof. Voor alle zekerheid, want dat doen advocaten. Maar helaas… de post komt te laat aan en het verzoekschrift wordt niet in behandeling genomen. De advocaat laat het bewijs zien: een emailbericht van SpeakUpEFax. Toch volgt een niet-ontvankelijkverklaring, want de fax zou niet bij het Hof zijn ontvangen. Het Hof voelt zich ook niet verantwoordelijkheid voor dit systeem van gegevensverwerking. De Hoge Raad beantwoordt de vraag, of het Hof tot het oordeel kon komen dat het niet ontvangen van de fax voor rekening en risico van verzoekster kon komen. Gelukkig is de Hoge Raad realistisch in haar antwoord: natuurlijk niet! Ook de Hoge Raad weet, dat (zelfs) een faxapparaat zelfstandig kan registreren of er een fax binnenkomt. Dat betekent dus, dat het Hof had moeten nagaan, of de fax bij het Hof zo was ingesteld, zeker nu verzoekster zélf een eigen verzend- en ontvangstbevestiging had overgelegd. Nu het Hof dat niet gedaan had, werd het arrest van het Hof vernietigd. (ECLI:NL:HR:2016:296)

Progamma KEI: Kwaliteit En Innovatie

Tegelijkertijd is de Minister van Veiligheid en Justitie al een hele tijd druk bezig met het voorbereiden van de algehele digitalisering van de rechtspraak. Dat zou tijd worden, zou ik zeggen…. Dat gefax naar rechtbanken is naar mijn mening inmiddels wel erg ouderwets geworden. Zeker nu ik in de praktijk al gemerkt heb, dat een rechtbank wel degelijk met de advocaat kán mailen, zodra de rechtbank dat nodig vindt! Het wetsvoorstel KEI heeft als doel dat de rechtspraak moet aansluiten bij de digitalisering van de samenleving én dat procedures sneller en eenvoudiger moeten kunnen. Het eindeloos heen en weer sturen van papieren documenten per post en per fax moet stoppen. Eindelijk, ik kan niet wachten!