Nee, u kunt zonder advocaat. Het inschakelen van een advocaat is inderdaad niet verplicht. Dat is een belangrijk uitgangspunt in het bestuursrecht. Maar… 20 jaar na invoering van de Awb blijkt er toch meer aan de hand.

Zienswijze, bezwaar, beroep?

De procedureregels waar u mee te maken hebt zijn sindsdien nogal uitgebreid én ingewikkeld geworden. En ook de inhoudelijke wetten (sociale voorzieningen, milieu, ruimtelijke ordening, ambtenarenrecht, enzovoorts) zijn er niet simpeler op geworden.

Waar ligt de meerwaarde van een advocaat?

In recent promotieonderzoek is duidelijk geworden waar het mis gaat. Regels over procedures of inhoud zijn eigenlijk alleen goed bekend bij mensen die hier dagelijks mee te maken hebben. Dus kun je als burger nogal wat missen, waardoor je de procedure verliest. Erg jammer en soms zorgt dat zelfs voor grote schade. Onnodig.

Advocaat omgevingsrecht

Maar als u het nu tóch alleen wil doen? Bel mij dan voor een procesadvies of een stappenplan voor een vast bedrag. En, belangrijk: bel mij TIJDIG…. want als een termijn voor zienswijzen, bezwaar of beroep voorbij is, is het besluit genomen en is er helaas niets meer aan te veranderen. Tot ziens! T. 085 0030153 E. info@www.woestenenk-legal.nl