Slopen met gemeentelijke bestuursdwang; verzoek nadeelcompensatie afgewezenbestuursdwang woestenenk legal

Stel, je hebt een winkel en je moet de winkelruimte slopen omdat de gemeente dat zegt (bestuursdwang). Daardoor lijd je als winkelier natuurlijk schade. Uiteraard verhaal je die schade op de gemeente…. Of niet? Op 20 april 2016 deed de Rechtbank Limburg een uitspraak ECLI:NL:RBLIM:2016:3090 over de vraag, of de gemeente die schade moest vergoeden om het nadeel van de gevolgen van de bestuursdwang te compenseren (nadeelcompensatie). De gemeente had dat geweigerd. De rechtbank stelt eerst vast dat het optreden van de gemeente terecht was: de gemeente mocht dus inderdaad eisen dat de winkelruimte zou worden afgebroken. Verder stelt de Afdeling vast, dat er een oorzakelijk verband ligt de door eiseres geleden schade en de daaraan voorafgaande keten van gebeurtenissen die hebben geleid tot het ontstaan van de overtredingen die in het bestuursdwangbesluit zijn vastgesteld en die hebben plaatsgevonden om aan die overtredingen een einde te maken. De rechtbank vond dat het bestuursdwangbesluit als onderdeel van die keten namelijk één van de oorzaken van de geleden schade was. Maar de last onder bestuursdwang moet als een normale maatschappelijke ontwikkeling in het algemeen belang worden beschouwd. De financiële gevolgen daarvan moeten dus voor rekening blijven van de degene die die last heeft gekregen (en moest uitvoeren). De gedachte daarachter is dus eigenlijk: wie zijn billen verbrandt, moet op de blaren zitten!