Netwerk

Waardevolle contacten

Naast mijn eigen kennis en ervaring doe ik graag een beroep op de expertise van collega’s en specialisten met aanvullende disciplines. Dit maakt mij slagvaardig en stelt me in staat om de juiste aandacht te besteden aan alle relevante aspecten van uw zaak.

Op deze pagina vindt u een overzicht van verenigingen, netwerkorganisaties en samenwerkingsverbanden waar ik bij aangesloten ben.

Samenwerkingsverband van onafhankelijke professionals voor bedrijfsvraagstukken op diverse terreinen.

Kennis actuele jurisprudentie omgevingsrecht

Om mijn kennis op peil te houden bespreek ik maandelijks actuele jurisprudentie omgevingsrecht met collega-advocaten. Ook ben ik lid van een club zeer ervaren bestuursjuristen en -advocaten met vele jaren praktijkervaring in en voor gemeenten, provincies en andere overheden.

Meer weten?

Wilt u juridische ondersteuning of collegiaal overleg bij inhoudelijke discussies of een (dreigend) conflict met gemeente, provincie of rijksoverheid? Neem dan vrijblijvend contact met mij op.