U ontving een besluit van een gemeente, provincie, waterschap, UWV, belastingdienst, etc. U bent het er niet mee eens. Maar u weet niet waar het over gaat, of hoe u dat moet aanpakken. Of u verwacht dat het niet zinvol is, of zelfs dat het tegen u zal werken als u het bestuursorgaan ’tegen de haren in gaat strijken’. Dus u doet maar niks. Wat bereikt u dan?

Gratis spreekuur

Met niks doen bereikt u, dat het besluit definitief wordt en niet meer veranderd zal worden. Want een te laat of niet ingediend bezwaar of beroep hoeft niet meer inhoudelijk behandeld te worden: het wordt ‘niet-ontvankelijk’ verklaard. Wilt u dat niet? Dan kunt u zich bij mij melden voor mijn gratis spreekuur. Dat kan in eerste instantie via e-mail of u bezoekt mij op kantoor. Indien nodig/handiger kom ik bij u langs. Ik heb dan in ieder geval het besluit nodig waar u het niet mee eens bent. Of de uitspraak van de rechtbank.

Termijnen

Als bestuursorganen besluiten nemen, hebt u vaak vóór dat moment al een aantal keren de kans gehad er iets van te zeggen (inspraak/zienswijze). Hebt u dat niet gedaan, dan wordt het al moeilijker (en soms zelfs onmogelijk) om bezwaar/beroep in te dienen. Ook in die fase kan ik u al adviseren, zelfs op de achtergrond, dus nog zonder dat ik officieel namens u optreed. Hoofdregel in het bestuursrecht: te laat is te laat! U verzandt standaard in hele complexe discussies, als u uw bezwaar/beroep te laat indient. Ik zal u die op deze plek besparen, u kunt mij daar natuurlijk wel vragen over stellen. Ná het nemen van het besluit geldt in het algemeen een termijn van 6 weken om uw bezwaar of beroep in te dienen. Als u wel weet dat u er iets tegen wil doen, maar nog niet goed weet hoe u dat moet uitleggen/motiveren, moet u tóch alvast een geschrift indienen. Dat wordt ‘pro forma’ genoemd en daarmee bent u dus altijd op tijd met uw bezwaar. U schrijft in dat stuk een datum, u vertelt tegen welk besluit u bezwaar maakt of beroep instelt, u vraagt om een termijn om de gronden van uw bezwaar/beroep in te dienen, u ondertekent het en u stuurt het bestreden besluit of de bestreden uitspraak als bijlage mee. U verzendt daarna deze brief, bij voorkeur aangetekend, zo kunt u altijd bewijzen dat u uw stuk tijdig verzonden hebt.

O… u hèbt zo’n besluit ontvangen?

Twijfel niet langer, bel 085 0030153 of mail via het contactformulier (klik op ‘contact’ hierboven).