Woestenenk Legal

Woestenenk Legal is thuis in het omgevingsrecht

Voert u een discussie met een bestuursorgaan of is er sprake van een (dreigend) conflict? Gaat het bijvoorbeeld om een bestemmingsplan, vergunning of dwangsom? Dan hebt u met complexe materie te maken. Tegelijkertijd is snel reageren essentieel. De overheid hanteert namelijk zeer strikte termijnen om bezwaar of beroep aan te tekenen. U hebt dus geen tijd te verliezen. Vraag daarom in een vroeg stadium juridisch advies van een advocaat omgevingsrecht. 

Persoonlijke benadering

Op basis van uw vraagstuk bekijk ik eerst wat ik voor u kan doen. U krijgt van mij een eerlijke en realistische inschatting van uw kansen. Besluit u om gebruik te maken van mijn dienstverlening? Dan ben ik zowel uw aanspreekpunt als uw belangenbehartiger. Hierdoor ken ik u en uw zaak goed en is communiceren persoonlijk en eenvoudig.

Oplossingsgericht

Als advocaat omgevingsrecht ben ik praktijk- en oplossingsgericht. Om een goed beeld te krijgen van uw situatie kom ik bijvoorbeeld graag naar u toe. Ongeacht uw woonplaats of bedrijfslocatie binnen Nederland. Als uw zaak erom vraagt doe ik een beroep op andere specialisten in mijn omvangrijke netwerk binnen en buiten de advocatuur. Denk bij dat laatste aan technisch adviseurs, vastgoedprofessionals of mediators. Dit bespaart tijd en komt de uitslag van uw zaak ten goede.

Goede verstandhouding

Procederen is soms noodzakelijk, maar voor mij niet het uitgangspunt. Bij voorkeur ga en blijf ik in gesprek met betrokken partijen. Een goede onderlinge verstandhouding is belangrijk voor het verloop en de uitkomst van uw zaak.  Het starten van een juridische procedure en het aanvragen van een gesprek gaan vaak samen, totdat duidelijk is welke aanpak de meeste kansen biedt op het gewenste resultaat.

Mijn ervaring als milieujurist bij diverse overheidsorganen is een belangrijk onderdeel van mijn expertise en helpt mij om situaties goed in te schatten en strategisch te handelen.

Waarom een advocaat omgevingsrecht?

Van jongs af aan heb ik een fascinatie voor milieu en techniek. Deze is ontstaan tijdens werkbezoeken in mijn jeugd in de jaren zeventig aan het werkeiland Neeltje Jans en een van de werkschepen in de Oosterschelde, de Jan Heijmans. De pijlers van de stormvloedkering waren daar toen nog in aanbouw. Wat ik toen zag heeft op mij een onuitwisbare indruk gemaakt. Ik vond het geweldig dat je met techniek zoveel mooie dingen kunt doen! Daarnaast werd ik er tijdens mijn studie rechten bewust van hoe groot de invloed van de overheid is op de leefomgeving van burgers en bedrijven. In combinatie met de techniek werd al snel duidelijk dat mijn hart bij het milieurecht lag en daar ligt het nog steeds.

Maak een afspraak voor juridisch advies

Wilt u ook een oriënterend gesprek om uw vragen te bespreken? Neem dan contact met mij op om een afspraak te maken.