Bezuinigen, bezuinigen, bezuinigen. Zelfs op het zo essentiële recht op rechtsbijstand. Het dreigt echt te gebeuren. Stel, u bent in de problemen geraakt, u hebt geen of te weinig geld (meer) en u hebt dringend behoefte aan een deskundig advocaat die u bij kan staan. Volgens staatssecretaris Teeven kan het allemaal nog wel een onsje minder. Zelfs na alle bezuinigingen vorig jaar, waarmee de eigen bijdragen al enorm stegen. Rechtsbijstand dreigt onbetaalbaar te worden voor juist de mensen die het zo nodig hebben: 36% van de Nederlandse bevolking valt onder de gefinancierde rechtsbijstand, dus onder de normen van de Raad voor Rechtsbijstand (www.rvr.org). Meer dan de helft van de procedures waarin zij betrokken raken, wordt gevoerd tegen de overheid. De Nederlandse Orde van Advocaten probeert nog steeds alternatieven te bedenken voor de bezuinigingen die de staatssecretaris moet realiseren. Daarmee probeert ze te voorkomen dat burgers de dupe worden van te hoge kosten en van advocaten die geen gefinancierde rechtsbijstand meer willen verlenen. Er zijn nu al erg veel advocaten die geen toevoegingen meer willen accepteren. Dat is niet in het belang van burgers die daar behoefte aan hebben. De advocatuur heeft alle relevante informatie hierover gebundeld op een speciale website: http://rechtsbijstandjuistnu.nl/ Op 26 maart a.s. is er van 10 tot 14 uur een algemeen overleg in de Tweede Kamer met de Minister van Veiligheid en Justitie over o.a. deze bezuinigingsplannen (http://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/commissievergaderingen/details/index.jsp?id=2014A00827). Ook u kunt dit algemeen overleg bezoeken als u belanghebbende bent: een dergelijk overleg is openbaar toegankelijk. Meer mensen op de tribune betekent dat duidelijk wordt dat de plannen niet acceptabel zijn.