Een collega belt. Zijn cliënt heeft hem in paniek gebeld dat zijn bedrijf is gesloten. Letterlijk, ja: een hele groep toezichthouders kwam langs, ze controleerden van alles, en hebben het hek op slot gedaan. De bedrijfsvoering is acuut gestopt. Paniek in de tent. Wat nu? Mijn collega weet het niet, hij doet alleen civiele zaken. Gelukkig heb ik zelf jarenlang bij de overheid gewerkt, dus ik weet wat er aan de hand is.

Wat is spoedeisende bestuursdwang?

De overheid heeft bij dit bedrijf ‘spoedeisende bestuursdwang’ toegepast: de overheid grijpt dan zelf direct in, om ervoor te zorgen dat geconstateerde overtredingen stante pede stoppen, of dat in ieder geval de gevolgen ervan zo snel mogelijk ongedaan worden gemaakt of in ieder geval aangepakt worden (schadebeperking). Dat kan zonder dat voorafgaand aan de actie een besluit op papier is gezet, dat komt dan pas achteraf. Normaal gesproken moet er dan nogal wat aan de hand zijn, zoals bijvoorbeeld de brand bij Chemie-Pack of een schietpartij in een café. Bij dit bedrijf was dat niet aan de orde. Ik ruik dus een zaak.

Actie! En…. gelukt!

Ik stel vast dat er geen besluit is en dat van een goede aanleiding voor spoedbestuursdwang geen sprake is. Ik bel dus meteen met het bestuursorgaan. De behandelend jurist en het afdelingshoofd melden mij, wat zij in gedachten hebben: het bedrijf is nu dicht, ergens volgende week komt er dan een voornemen, dan mogen we een zienswijze indienen, en zo praten ze nog even door. Er is dus nog geen besluit; dat betekent dat bezwaar nog niet mogelijk is en dat we ook nog niet naar de bestuursrechter kunnen. OK, als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan. Een kort geding kan immers ook nog. Ik meld het bestuursorgaan dat ik naar de rechter stap als ik niet diezelfde dag een besluit op schrift heb. Dat helpt. Ik krijg het besluit, ik stel de volgende dag een bezwaarschrift op en een verzoek om voorlopige voorziening voor de bestuursrechter, en de volgende dag belt de griffie al. De zitting van de voorzieningenrechter is overmorgen. Die zitting verloopt goed: direct na afloop krijgen we mondeling uitspraak. Het bedrijf mag direct weer open.

5 tips voor uw eerste reacties op toezichthouders in uw bedrijf

1. Vraag naar de persoonlijke legitimatie en weet op basis van welke regels u benaderd wordt. Vraag: “waar (in welke regel of in welk voorschrift) staat dat?” 2. Bel mij voor juridische bijstand: 085 0030153. 3. U mag politie/toezichthouders niet hinderen in hun werk. U mag niet schelden of geweld toepassen, dat werkt uiteindelijk altijd tegen u. U hoeft echter niet mee te werken aan uw eigen veroordeling en u hebt het recht om te zwijgen. Vaak is dat verstandig. Blijf nadenken. 4. Wijs de toezichthouders (aantoonbaar) op hun schadebeperkingsplicht door hen alert te maken voor bijvoorbeeld bederfelijke etenswaar of risico’s die ontstaan door hun ingrijpen. 5. Maak duidelijke vervolgafspraken over bezoekrapport, te verwachten correspondentie (waaronder besluitvorming naar aanleiding van het bezoek), gesprek of verhoor, planning. U moet immers weten wat u te wachten staat.

Handhaving: je moet het even weten…

Ik heb jarenlang zelf als ambtenaar gewerkt op het gebied van vergunningverlening en handhaving. Juist die werkervaring komt mij nu goed van pas: ik weet immers op welke punten het makkelijk is en waar het juist moeilijk wordt voor een bestuursorgaan. Ik ken de procedures en de inhoudelijke aandachtspunten in de besluitvorming. En ik heb veel advocaten tegenover mij gehad in de rechtszaal, die dit werkgebied niet goed kenden en daardoor kansen misten. Collega-advocaten, mediators en juristen vragen mij regelmatig advies in handhavingskwesties. Gewoon, omdat ze zelf te weinig praktijkervaring hebben. Of even willen sparren. In gevallen zoals in deze blog doe ik het natuurlijk zelf: mijn vak is veel te leuk om veel aan anderen over te laten 😉

Heb je ook een vraag? Bel mij of stuur een e-mail!

085 0030153 of info@www.woestenenk-legal.nl