Handhaven MOET! Of toch niet?

Handhaven MOET! Of toch niet? Ieder zichzelf respecterend bestuursorgaan weet het zo langzamerhand wel: er is een beginselplicht om handhavend op te treden. Dat betekent, dat de overheid haar handhavingsbevoegdheid MOET gebruiken, tenzij er bijzondere omstandigheden...