Termijnen en weeknummers

Termijnen en weeknummers

Besluiten en termijnen Termijnen, termijnen, termijnen…. Voor het nemen van besluiten, het vaststellen van bestemmingsplannen, het verlenen van vergunningen en het indienen van zienswijzen, bezwaren en beroep. Na al die jaren bestuursrecht kan ik als de beste tellen...

Wie houdt zich nog aan de “goede procesorde” ?

Laatst was ik bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. Eerste zitting, 09.00 uur. Het ging om een zaak met technische details op allerlei gebied (geluid, geur, visuele hinder, etc.). De bedrijfsvoering van cliënt werd bedreigd door een verzoek om voorlopige...