Hilversumse handelaren in vuurwerk balen dit jaar: het college van burgemeester en wethouders daar mag een deel van het centrum aanwijzen waar rond de jaarwisseling geen consumentenvuurwerk mag worden afgestoken. Dat heeft de Afdeling bestuursrechtspraak vanmorgen, op 14 december 2016, in hoger beroep bepaald. Daar waren ze tégen, want het kost hen natuurlijk omzet. Tegen de uitspraak van de Afdeling is geen verder hoger beroep meer mogelijk.

Vuurwerkverbod en belangen

Met dat financiële belang van de handelaren moest de gemeente wel rekening houden, aldus onze hoogste bestuursrechter, maar het kan nooit zo zwaar wegen dat het belangrijker is dan het belang van ‘het voorkomen van gevaar en overlast voor winkelend en uitgaand publiek, bewoners en ondernemers in het aangewezen gebied’.

Vuurwerkverbod en bevoegdheid

De handelaren in vuurwerk vonden ook, dat het college van burgemeester en wethouders hier niet over had mogen beslissen, omdat het een kwestie van openbare orde zou zijn en dús had alleen de burgemeester hierover mogen beslissen. Maar volgens de Afdeling bestuursrechtspraak gaat het hier om het stellen van nadere regels op het terrein van de openbare orde en die bevoegdheid heeft het college van burgemeester en wethouders óók.

Vuurwerkverbod en Vuurwerkbesluit

De handelaren in vuurwerk voerden verder aan, dat het verbod op vuurwerk met Oud en Nieuw in strijd was met hogere regels, namelijk het Vuurwerkbesluit. Maar ook daar is de Afdeling het niet mee eens: het Vuurwerkbesluit gaat immers alleen over de handel in vuurwerk, niet over de plaats waar het mag worden afgestoken. Daarom mocht het college het verbod uitvaardigen.

Hebt u ook last van hinderlijke regels, die uw bedrijfsvoering dwars zitten?

Ik begrijp bovenstaande uitspraak vanuit juridisch perspectief. Het gaat om typisch bestuursrechtelijke leerstukken. Voor dit dossier móést dit er wel toe leiden, dat de vuurwerkhandelaren geen zaak hadden. Ik zou hen afgeraden hebben om te procederen. Wellicht zou een andere aanpak deze bedrijven beter hebben geholpen. Hebt u ook last van hinderlijke regels, die uw bedrijfsvoering dwars zitten?

Ik denk graag met u mee. Bel of mail mij!