Uw vraagstuk

Wat is omgevingsrecht?

De overheid neemt dagelijks besluiten over uw directe omgeving. Deze gaan bijvoorbeeld over vastgoed, bouw en milieu en vallen onder het omgevingsrecht (of ruimtelijk bestuursrecht). Ze raken uw bedrijfsvoering, uw financiële positie of uw woonplezier.

Informatie over besluiten rond uw omgeving ontvangt u direct van uw gemeente, provincie of waterschap of via een omgevingsdienst.

Inhoudelijke discussies en (dreigende) conflicten over de toepassing van het omgevingsrecht vragen om een zorgvuldige aanpak én timing. Woestenenk Legal helpt u hierbij. Als omgevingsrecht advocaat beschik ik over de juiste kennis en ervaring en zoek ik voor u naar een oplossing.

Omgevingsrecht: vraag tijdig hulp van een specialist

Bent u het oneens met een besluit van de omgevingsdienst, uw gemeente, waterschap of provincie? Ervaart u in uw bedrijfsvoering overlast omdat andere partijen zich volgens u niet aan de regels houden? Neem dan zo snel mogelijk contact met mij op. Zonder deskundig advies schaadt u in veel gevallen ongewild uw eigen belangen. Dit geldt des te meer wanneer u niet snel genoeg reageert. De overheid hanteert strikte termijnen waarbinnen u bezwaar of beroep kunt instellen. Na het verlopen van de termijnen bent u simpelweg te laat om er iets tegen te doen.

Neem geen enkel risico bij discussies of (dreigende) conflicten met een bestuursorgaan of bij overlast door derden. Laat mij voor u in kaart brengen wat de kansen en mogelijkheden zijn. Hoe eerder in het proces hoe beter. U kunt altijd rekenen op eerlijk advies en een oplossingsgerichte aanpak.

Ga voor meer informatie over mijn dienstverlening naar juridisch advies.

Wilt u direct uw vraagstuk bespreken? Maak dan een afspraak voor een oriënterend gesprek. Uw vragen bespreken we telefonisch. Het eerste half uur is dit kosteloos. Daarna geldt mijn actuele uurtarief.

Wanneer heeft u met omgevingsrecht te maken?

Omgevingsvergunningen

Wabo: bouwen, aanleggen van werken, afwijken van bestemmingsplan, kappen, gebruiksvergunning, milieu, slopen, etc.

Handhavingskwesties

Dwangsom, bestuursdwang, bestuurlijke boete

Bestemmingsplan, planschade

Overlast door bijvoorbeeld geluid, geur, water, verkeer of trillingen

Buren- en eigendomskwesties

Erf, erfgrens, bomen en struiken

Milieu-effectrapportage, natuurbescherming, projectontwikkeling

Staat het onderwerp van uw vraagstuk hier niet bij, maar gaat het wel over juridische aspecten van uw directe omgeving? Neem dan contact met mij op om uw situatie te bespreken. Als advocaat omgevingsrecht help ik zowel ondernemers als particulieren. Ik werk door heel Nederland.

 Ik sta in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten met de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Bestuursrecht (Bestuursprocesrecht, Handhavingsrecht, Subsidierecht)
  • Omgevingsrecht (Milieurecht, Natuurbeschermingsrecht, Ruimtelijk bestuursrecht, Waterrecht)

Op grond van deze registratie ben ik verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.