Het vrije gevoel van de vakantie is soms al weer snel verdwenen als de buren hun rumoerige vrienden op bezoek hebben of de buurhond weer gezellig een woordje meeblaft. Wat kun je doen?

Praten

Natuurlijk ga je eerst aanbellen en nodig je de buren uit voor een kop koffie. Ruil eens een dagdeel van plek om je buren zélf te laten ervaren wat jij ervaart. Helpt dat niet? Vraag dan de buurtbemiddelaar of de wijkagent om jullie gesprek te begeleiden.

Gemeentelijke regels tegen burenoverlast

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) staan regels op allerlei gebied. Niet alleen over hoe je je als gemeentelijk inwoner dient te gedragen op straat, maar ook als buren onderling. Zo mag je elkaar niet hinderen met gedrag, rook, geluid, stank of anderszins. Een kampeerwagen of caravan mag niet eindeloos op een openbare parkeerplaats staan. En ook dieren mogen geen overlast veroorzaken. Zo moeten honden aangelijnd zijn, duiven mogen niet uitvliegen op bepaalde tijden en bij het houden van bijen moeten bepaalde afstanden gehanteerd worden. De burgemeester kan ingrijpen indien nodig. Lees de verordening eens door, meestal staan de regels op de website van de gemeente.

Politie?

De politie is belangrijk: zij controleert namelijk o.a. de naleving van de regels uit de APV en het Wetboek van Strafrecht. Zo is het bijvoorbeeld strafbaar om ‘nachtelijk burengerucht’ te veroorzaken (bijvoorbeeld door honden te laten blaffen).

Burenoverlast: zelf naar de rechter?

Enige hinder moet onderling geaccepteerd worden. In Nederland wonen we nu eenmaal dicht op elkaar. Maar als de hinder (neem als voorbeeld weer het geblaf van de hond, of misschien wel je psychotische buurman) onrechtmatig wordt, dan kun je naar de rechter stappen. Het gaat er in die gevallen dus om wat maatschappelijk nog acceptabel is en wat niet meer. Daarbij moet onderling respect het uitgangspunt zijn.

Zijn er nog andere mogelijkheden om iets aan burenoverlast te doen?

Als je in een huurwoning woont, kun je de woningcorporatie inschakelen. Huurders onderling moeten zich ook netjes gedragen. Dat kun je trouwens ook doen als je eigenaar bent van een woning naast een huurwoning: je verzoekt de woningcorporatie om de huurovereenkomst te ontbinden en de woning te ontruimen. Alternatief is dat je de woningcorporatie aanspreekt op grond van onrechtmatige hinder. Als jij en je buren in een koop-appartement wonen, heb je wellicht iets aan het splitsingsreglement en/of het huishoudelijk reglement, waarmee u uw medebewoners kunt aanspreken als praten niet meer helpt.

Ik denk graag met je mee…

… want het is essentieel dat je probleem opgelost wordt. Niets doen is geen optie, de situatie wordt daar meestal niet beter van. Ik kom graag naar je toe om vrijblijvend een oriënterend gesprek met je te voeren, met jouw vragen als uitgangspunt. Mail of bel mij!