Winkels, restaurants, kantoren, fabrieken, opgelet: u moet energiebesparing bewijzen!

Nieuw: er komt een wettelijke informatieplicht voor bedrijven over maatregelen voor energiebesparing. En snel: er is nog maar een kleine 3 jaar de tijd! Loopt úw bedrijf risico’s?

Welke bedrijven zijn wettelijk verplicht tot energiebesparing?

Al járen staat in de wet, dat bedrijven die

 • meer dan 50.000 KWh stroom of
 • meer dan 25.000 m3 gas gebruiken,

álle energiebesparende maatregelen moeten nemen die binnen vijf jaar terugverdiend kunnen worden. De gemeente moet controleren of die plicht nageleefd wordt. Maar toezicht op de naleving van die regel is nog niet zo gemakkelijk. En dus gebeurt het niet of nauwelijks. Want hoe moet de gemeente weten wat een bedrijf moet of kan doen om energie te besparen? Bedrijven besparen in de praktijk veel minder energie dan is afgesproken. Vaak weten ze niet eens dat dat moet en ook niet hoe dat moet. In de provincie Gelderland is al een speciale aanpak bedacht, door bedrijven te informeren over en te ‘verleiden’ tot energiebesparing.

Minister Wiebes ging verder: hij kondigde aan dat er extra maatregelen komen, om ervoor te zorgen dat de energiedoelen alsnog gehaald worden.

Energiebesparing: extra inspanningen nodig

In het Nationale Energieakkoord (2013) staan afspraken over hernieuwbare energie, energiebesparing en extra arbeidsjaren.

Voor energiebesparing is in het Energieakkoord afgesproken, om 100 PJ (petajoule, de eenheid waarmee gerekend wordt) extra te bereiken in 2020. Maar: zoals bedrijven nú bezig zijn, blijft de teller hangen op 75. Er zijn daarom nieuwe maatregelen bedacht om ervoor te zorgen dat de benodigde 25 PJ alsnog bespaard worden.

Volgens de Minister is meer dan de helft van die 25 PJ alsnog te halen uit het ‘simpelweg’ naleven van de Wet milieubeheer. Als alle 100.000 winkels, kantoren, restaurants en fabrieken die onder die wet vallen, écht maatregelen zouden treffen om energie te besparen, zou er alléén al uit serieuze naleving (en dus handhaving) van de wet 16,5 PJ uit te halen zijn, volgens de Minister. Maar: er is nog maar een kleine 3 jaar de tijd… Wat is er nodig om die doelen alsnog te halen?

Wat was er al geregeld in de wet en het Energieakkoord?

In de wet staat al lang de eis dat bedrijven alle energiebesparingsmaatregelen moeten nemen die zich binnen vijf jaar terugverdienen.

En in het Energieakkoord van 2013 staan al de volgende afspraken:

 1. erkende maatregellijsten,
 2. oprichting van een onafhankelijk expertisecentrum,
 3. handhaving en
 4. projecten met een energieprestatiekeuring (EPK)

Dit blijkt nog niet genoeg te zijn. Want: onder meer komt handhaving tot nu toe niet van de grond.

Nieuw: informatieplicht energiebesparing voor bedrijven in de wet

De Minister wil dat de handhaving van de wet gemakkelijker wordt. Daarom moeten bedrijven de overheid actief gaan informeren over wát ze precies gedaan hebben, én waaróm, om de vereiste energiebesparing te bereiken. Die plicht komt in de wet. Anders gezegd: voortaan moeten de bedrijven dus zélf bewijzen dat ze de wettelijke plicht tot energiebesparing écht naleven.

De plicht om energie te besparen blijft hetzelfde, maar de uitvoering én handhaving van die plicht wordt gemakkelijker gemaakt.

Het geheel ziet er zó uit:

 1. In de wet komt een informatieplicht voor bedrijven, die de gemeente kan handhaven.
 2. Er komt een eenvoudig digitaal systeem waar bedrijven hun maatregelen in kunnen melden.
 3. Hoe de terugverdientijd van de maatregelen moet worden berekend, wordt duidelijker.
 4. Er komt een extra budget van 3 miljoen euro voor extra handhavingsinzet van gemeenten (met afspraken over inzet van het geld en de resultaten die zij moeten halen).

Eind 2020 moeten alle bedrijven voldoen aan de energiebesparingsverplichting uit de wet. Dat is dus al over minder dan 3 jaar…

Energiebesparing: hoe snel komen er nieuwe regels?

De Minister heeft dus serieuze beslissingen genomen. En het gaat snel:

 • Op 1 april 2018 moeten klaar zijn:
  • Uitwerking wetswijziging
  • Systeem om informatie aan te leveren
  • Concreet plan voor de gemeenten om de bedrijven te benaderen
 • Op 1 januari 2019 zijn de lijsten met erkende maatregelen geactualiseerd.

Naleving van de wet: risico’s voor bedrijven

Niet alleen de wet verandert, maar ook regelt de Minister meteen extra handhavers. Dit betekent, dat als bedrijven niet of niet op tijd voldoen aan de wettelijke eisen voor energiebesparing, de gemeente kunnen optreden. Extra rijksgeld zal ervoor zorgen dat toezichthouders bedrijven werkelijk gaan dwingen om de gemeente te informeren over energiebesparing.

Afdwingen van naleving kan bijvoorbeeld door een lastgeving onder dwangsom op te leggen. Dat zal dan neerkomen op een opdracht om de verplichte informatie binnen een bepaalde termijn daadwerkelijk aan te leveren, en als dat dan niet of niet op tijd gebeurt, zal er een dwangsom of misschien zelfs wel een bestuurlijke boete betaald moeten worden.

Binnenkort zullen meer details duidelijk zijn over de nieuwe regels. Ik houd u op de hoogte.

Advies nodig over wettelijke plichten of handhaving?

Ik ken het omgevingsrecht sinds 1991 uit de praktijk als adviseur, ambtenaar en advocaat. Ik help u graag! Bel 085 0030153 of stuur een bericht.