Burenruzies Het is weer vrijdag, tijd om de week te overdenken. Het lijkt wel de week van de uit de hand gelopen (langdurige) burenruzies. In twee van mijn dossiers gaat het om mensen, die last hebben van stof, stank of geluid van hun buren. Beide buren exploiteren een bedrijf. In een derde geval gaat het om de buren van de bewoonster van een gewraakte woonboot die mij willen inhuren. Ik diende deze bewoonster echter eerder van advies. Deze buren kan ik dus niet helpen. Eigen onderzoek van de klager? In een dossier ben ik ingeschakeld ná de beslissing op bezwaar, waarin de gemeente bleef weigeren om handhavend op te treden. Er is dus al een handhavingsverzoek gedaan, maar namens mijn cliënt is er nog niet veel gedaan aan eigen onderzoek. Nu zitten we vlak voor de zitting bij de bestuursrechter. Er is reden genoeg voor een beroepschrift, maar het is wel jammer dat ik geen aanvullend document kan laten zien op basis waarvan het vermoeden sterker overkomt dat de stellingen van mijn cliënt waar zijn. Ik moet nu samen met mijn cliënt bepalen wat we nu nog kunnen doen om het beroepschrift nóg beter te onderbouwen dan op dit moment al is gebeurd. Ik zie hier nog voldoende juridische mogelijkheden om mijn cliënt te kunnen helpen! Advocaat vanaf het begin In een tweede dossier ben ik ingeschakeld vóórdat er een verzoek om handhaving is gedaan. Dat is voor mij een beter moment: ik kan zo nog zelf meebeslissen over de richting waarin we moeten gaan. Ik ben nu aan het uitzoeken van welke juridische werkelijkheid we uit moeten gaan. In dit dossier vergt dat heel wat pluiswerk! Daarna ga ik met het bevoegd gezag onderzoeken, of daar dezelfde uitgangspunten worden gehanteerd. Dus: eerst maar eens in overleg gaan en bekijken of er dan mogelijkheden zijn om dit zonder tussenkomst van de rechter op te lossen. Het doel: stoppen of verminderen van de overlast voor mijn cliënt. Wordt vervolgd! De woonboot en de Gedragsregels voor advocaten Een paar jaar terug meldde zich bij mij een woonbootbewoonster, die haar woonboot verbouwd had en daarover werd aangesproken door de gemeente nadat haar buren geklaagd hadden. De regels van het bestemmingsplan gaven haar namelijk minder vrijheden dan ze zelf had genomen: ze had hem te hoog en te breed laten maken. Ik heb haar toen geadviseerd. Mijn conclusie was, kort gezegd: luister naar de gemeente, want ik zie geen reële mogelijkheden voor u om de woonboot te houden zoals u die nu hebt verbouwd. Ze was boos: ik zei niet wat ze had willen horen. Ze schakelde een jurist in, die haar tot op heden begeleid heeft. Zonder succes, want de gemeente wil nog steeds dat ze haar woonboot verbouwt tot de toegestane afmetingen of verwijdert. Diverse omwonenden van de gewraakte woonboot hebben zich inmiddels ook al tot mij gewend voor juridisch advies, gisteravond wéér. Maar hen kan ik niet meer helpen: dat zou immers in strijd zijn met de gedragsregels voor advocaten (belangenverstrengeling). Mogelijk dat mediation een mooie oplossing was geweest in deze gevallen. Maar helaas wilden de partijen dat niet. Mijn collega Juliet de Barbanson beschrijft op haar website meer over mediation, coaching en perspectieven bij slepende conflicten.
Ik geef in situaties zoals geschetst juridische hulp en eerlijke adviezen. Goed weekeinde.