WOZ waarde Woestenenk LegalWOZ waarde

Rond deze tijd stelt iedere gemeente weer de waarde van onroerende zaken vast. Het gaat om alles wat onder dat begrip valt: bijvoorbeeld uw bedrijfspand, uw woning, maar ook een ziekenhuis of een transformatorhuisje. Dat moet op grond van de Wet Waardering Onroerende Zaken (Wet WOZ). De waarde wordt gebruikt voor het bepalen van allerlei belastingen (onroerende zaak belasting, eigen woning forfait, erfbelasting, schenkbelasting, etc.). Hoe hoger de waarde, hoe meer belasting er betaald moet worden…..

Let op: welke waarde?

De WOZ waarde is het bedrag dat een onroerende zaak zou kunnen opbrengen als deze op een bepaalde datum leeg verkocht zou worden en direct in gebruik zou kunnen worden genomen.

Hoe wordt de waarde bepaald?

Vaak wordt gekeken naar de koopprijs van een vergelijkbaar pand, op grond van informatie uit het Kadaster (daarin is de koopprijs genoemd).  Let daarbij op: de Hoge Raad heeft daarover op 29 januari 2016 nog geoordeeld (ECLI:NL:HR:2016:113), dat als algemene regel de koopprijs van een woning niet gelijk is aan de waarde van die woning op het tijdstip van levering, maar op het tijdstip van de koop. Om de regels uitvoerbaar te houden, kan het uitgangspunt het tijdstip van levering blijven, als aan twee voorwaarden is voldaan. De eerste is dat bij de koop een zakelijke prijs is overeengekomen. De tweede is dat niet meer dan drie maanden zijn verstreken tussen de koopovereenkomst en de levering. Alleen als er bijzondere omstandigheden zijn geweest tussen het tijdstip van koop en tijdstip van levering (zoals bijvoorbeeld een forse prijsdaling in de situatie dat er (veel) meer dan 3 maanden zijn verstreken tussen koop en levering), kan afgeweken worden van de algemene regel. Andere dingen die een rol spelen bij de waardebepaling zijn bijvoorbeeld de goede of juist slechte staat van onderhoud van een pand, verbouwingen, grootte, overlast, bodemverontreiniging, etc.

Is bezwaar zinvol?

Ja, een klein onderzoek levert regelmatig op dat de waarde van uw huis lager is dan de gemeente u voorhoudt. Dat betekent dus dat u teveel belasting betaalt. U kunt zelf uw WOZ waarde berekenen. Bekijk de link van Vereniging Eigen Huis.

Kan ik hulp krijgen?

Ja, ik kan u daarbij helpen. Neem contact met mij op en informeer naar de mogelijkheden!