Juridisch advies

Hoe werkt Woestenenk Legal?

Tijdens een eerste oriënterend telefoongesprek bespreken we uw vragen. Dit gesprek is gratis en duurt maximaal een half uur. Na dit gesprek hebben we uw vraagstuk in kaart gebracht en kunnen we de vervolgstappen bepalen.

Procederen

“Procederen om een koe, kost een koe.” Deze boerenwijsheid is in veel gevallen maar al te waar. Het zou dus ideaal zijn als we ervoor kunnen zorgen dat procedures niet worden gevoerd. Goed overleg en/of mediation kan soms procedures voorkomen. Door mijn kennis en ervaring ben ik bedreven in dit soort aangelegenheden. Ook ken ik de juiste specialisten om u naar door te verwijzen indien nodig.

Blijkt dat u toch die procedure moet voeren? Dan is het verstandig dat u die zo vroeg mogelijk en zo goed mogelijk hebt voorbereid. Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat het door uw adviseur opgestelde rapport zodanig is geformuleerd en opgesteld, dat het bestuursorgaan dit soepel in de besluitvorming kan verwerken. Natuurlijk begeleid ik u hierbij.

Tijdens een procedure is het belangrijk dat uw belangen op de juiste manier naar voren worden gebracht. Ik ken het recht, de verschillende visies en alle mogelijke perspectieven. Daarom help ik u graag met deze, voor u, zo belangrijke zaak.

Opdrachtbevestiging

Ga ik met uw zaak aan de slag? Dan krijgt u van mij een opdrachtbevestiging. Dit is een document met de schriftelijke overeenkomst, een aanbiedingsbrief en de algemene voorwaarden.

De opdrachtbevestiging wordt door beide partijen ondertekend. De financiële consequenties hebben we dan inmiddels besproken. 

Maak een afspraak voor juridisch advies

Wilt u ook gebruikmaken van een oriënterend gesprek om uw vragen te bespreken? Neem dan contact met mij op om een afspraak te maken.