Kosten

Kosten Woestenenk Legal?

Opdrachten voer ik voor u uit op basis van mijn uurtarief. Een enkele keer neem ik in overleg werk aan voor een vaste prijs (zoals bijvoorbeeld een legal scan, een dossieronderzoek, juridische analyse of een procesadvies). Duidelijke afspraken over de kosten worden vooraf  schriftelijk voor u vastgelegd.

Variabele extra kosten

Naast het honorarium worden altijd de daadwerkelijk gemaakte kosten (“verschotten” zoals griffierechten, deurwaarderskosten, kosten uittreksels, kosten aangetekende post, reiskosten/kilometers) doorberekend. 

Rechtsbijstandsverzekering

Sinds 7 november 2013 is duidelijk dat een cliënt het recht van vrije advocaatkeuze heeft bij alle typen procedures. Uw rechtsbijstandverzekeraar moet dan eerst instemmen met het voeren van een procedure. Rechtsbijstandverzekeraars vergoeden advocaatkosten vaak tot een bepaald maximum. Zie daarvoor uw polisvoorwaarden.

Stel dat de verzekeraar geen procedure wil voeren, maar u wel. U kunt dan een second opinion aanvragen bij een advocaat van uw keuze. Lees uw polisvoorwaarden daarop na. Deze second opinion kan ik voor u verzorgen. De kosten worden dan vergoed door de verzekeraar. Er zijn verzekeraars die vervolgens toestaan dat de adviserend advocaat de zaak verder in behandeling neemt.

Gesubsidieerde rechtsbijstand

Een andere mogelijkheid kan zijn de door de overheid gefinancierde rechtsbijstand (zogenaamde ‘toevoeging’). Voor de actuele en exacte informatie verwijs ik u naar de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

Woestenenk Legal is een High Trust kantoor. Dat betekent dat u al binnen een week na de aanvraag weet of u een toevoeging krijgt voor uw dossier. Daardoor is snel bekend welke kosten u tegemoet kunt zien. De inhoudelijke toets voer ik zelf uit en de Raad voor Rechtsbijstand doet de financiële check.

Andere gratis spreekuren

Voor een ander gratis spreekuur kunt u terecht bij: het Juridisch Loket, de Rechtswinkel en de Jurofoon. Meestal blijkt, dat deze medewerkers u graag willen helpen, maar vaak geen specialistische kennis in huis hebben.