Nieuw: Woestenenk Legal helpt bij mijnbouwschade!

Afgelopen week (begin augustus 2023) ontvingen alle advocaten een oproep om kosteloze rechtsbijstand te gaan verlenen aan gedupeerden mijnbouwschade in Groningen.

Maar:

advocaten mogen alléén meedoen als ze geregistreerd zijn op de specialistische rechtsgebieden bestuursrecht en/of omgevingsrecht. Woestenenk Legal heeft beide specialismen sinds meer dan 30 jaar in praktijk gebracht. Daarnaast moeten alle deelnemende advocaten van onbesproken gedrag zijn en verplicht deelnemen aan een training, gericht op het effectief optreden in schade- en versterkingsprocedures aardbevingsschade.

Dus: Woestenenk Legal doet mee!

De subsidieregeling die de Raad voor Rechtsbijstand voor dit doel heeft vastgesteld treedt op korte termijn in werking en geldt dan met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2023.

De regeling is er speciaal voor eigenaren van een gebouw die te kampen hebben met schade als gevolg van gaswinning en gasopslag in Groningen en directe omgeving.

Kosteloze rechtsbijstand

Het goede nieuws is, dat voor de eigenaren géén inkomens- en vermogenseisen gelden én dat er géén eigen bijdrage verschuldigd is. Zowel de bijstand van een advocaat, mediator en bouwkundig/financieel adviseur is daarmee geheel kosteloos voor alle getroffen eigenaren.

Een advocaat of mediator is mogelijk bij:

  • Het indienen van een zienswijze op een schaderapport van het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) – zie schadedoormijnbouw.nl
  • De afwikkeling van de schade door het IMG;
  • Het leveren van inbreng bij de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) – zie nationaalcoordinatorgroningen.nl na de beoordeling van het gebouw (met het oog op de voorbereiding van het versterkingsbesluit);
  • De uitvoering van de versterkingsmaatregelen;
  • Het indienen van bezwaar, beroep en/of hoger beroep tegen een schadebesluit van het IMG dan wel een versterkingsbesluit van de NCG.

Ook de bijstand door de mediator is in de verschillende trajecten (schade en versterking) en fases mogelijk. Die bijstand kan zowel op initiatief van de eigenaar als van de advocaat gebeuren.

Een extra mogelijkheid is de bijstand van een bouwkundig of financieel adviseur die ingeschakeld kan worden.

Naast onbesproken gedrag verwacht de overheid verder van advocaten en mediators dat ze binnen een jaar nadat ze hun deelname aan de regeling zijn gestart, deelnemen aan een door de Raad voor Rechtsbijstand aangewezen training.

Kennismaken met mij als uw advocaat? Meld u zich dan bij mij via de contactpagina van mijn website (of de daarop vermelde contactgegevens). Ik kom graag naar Groningen, indien gewenst.