Het overkomt u als ondernemer of als particulier: het gemeentebestuur (oftewel het bestuursorgaan) treedt op als het van mening is dat u wetten of regels overtreedt. U bent het er niet mee eens. Wat zijn de wettelijke eisen, waar moet u aan denken en welke argumenten gebruikt u? In deze korte blog geef ik u praktische tips.

TIP 1: volg de wettelijke eisen

In de wet is geregeld dat een bezwaarschrift moet voldoen aan 6 eisen:

 1. Het moet schriftelijk zijn (dus op papier, in sommige gemeenten kan het bezwaarschrift worden ingediend via de gemeentelijke website)
 2. Naam en adres van de indiener moeten erin vermeld zijn
 3. De dagtekening (datum) moet erin vermeld zijn
 4. De omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt moet erin staan (nog beter: vul dit dan aan met een verwijzing naar de kopie van het besluit dat u als bijlage bij het bezwaarschrift voegt)
 5. De gronden van uw bezwaar (uw argumenten: waarom hebt u bezwaar tegen dit besluit?)

TIP 2: verzend het bezwaarschrift aantoonbaar

Anders gezegd: verzend het bezwaarschrift aangetekend, zodat u een bevestiging van verzending én ontvangst hebt. Daarnaast kunt u het nog (extra) per e-mail verzenden (uiteraard met ontvangstbevestiging) en/of persoonlijk op het gemeentehuis afgeven (vraagt u dan een stempel met de datum van ontvangst, handtekening of paraaf van de receptionist op de kopie van de eerste bladzijde van uw bezwaarschrift). Een bewijs van verzending en ontvangst kan essentieel zijn op het moment dat u een discussie krijgt over het tijdig ingediend hebben van uw bezwaarschrift. Als het bestuursorgaan vindt dat u het bezwaarschrift niet tijdig hebt ingediend, zullen uw bezwaren niet inhoudelijk behandeld worden en wordt u niet ontvangen in uw bezwaren (u bent dan ‘niet-ontvankelijk’).

TIP 3: ideeën voor argumenten tegen bestuursdwang of dwangsom

 1. U bent geen overtreder (dat is een andere persoon of andere onderneming)
 2. Er is geen overtreding (er is geen wettelijke regel overtreden of de wettelijke regel waar het bestuursorgaan over schrijft, bestaat niet meer)
 3. De begunstigingstermijn is te kort, dat is onredelijk en u kunt de overtreding in die korte tijd niet ongedaan maken
 4. U bent niet degene die de kosten hoort te betalen (bijvoorbeeld als het bestuursorgaan optreedt in het algemeen belang)
 5. Er is een goede reden waarom u het ‘ongewenste’ gedrag vertoont (oftewel: een rechtvaardigingsgrond)
 6. Uw gedrag is nu nog wel tegen de regels, maar op zeer korte termijn kunt u precies volgens de regels werken (bijvoorbeeld: u hebt nog geen bouwvergunning aangevraagd maar die krijgt u met zekerheid wel als u de vergunning alsnog aanvraagt)
 7. Het besluit is genomen in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur (deugdelijke motivering, anti-willekeur, zorgvuldigheidseisen, gelijkheidsbeginsel, evenredigheidsbeginsel, vertrouwensbeginsel, etc.)
 8. Het bestuursorgaan dat het besluit heeft ondertekend is niet bevoegd
 9. Er is iets mis met de gevolgde procedure (bijvoorbeeld niet op de juiste manier bekend gemaakt)

Komt u er niet helemaal uit en wenst u juridisch advies?

Geen enkele ondernemer of particulier wil hier diep over nadenken, terwijl dat wel moet bij het schrijven van een bezwaarschrift. Want juist de onderbouwing van uw argumenten is doorslaggevend. Hulp nodig? Ik help u graag. Meldt u zich aan voor mijn telefonisch spreekuur. Bel 085 0030153 of schrijf mij een kort bericht via de website!