Aanbouw Een Huizense kapster woont op het perceel waar zij ook haar kapsalon heeft. Op hetzelfde perceel zijn ook, zonder vergunning, een bedrijfsgebouw en een garagebox gebouwd. De garagebox is tegen het bedrijfsgebouw aan gebouwd, maar is altijd gebruikt voor privé doeleinden. De garagebox is in strijd met het bestemmingsplan gebouwd, nu deze buiten het bouwvlak is gebouwd. De rechtbank vond, dat de gemeente op grond van de kruimelgevallenregeling een vergunning heeft mogen verlenen om af te wijken van het bestemmingsplan. Maar de Afdeling gaat hier niet in mee. De Afdeling vindt namelijk, dat de garagebox niet kan worden aangemerkt als bijbehorend bouwwerk bij het bedrijfsgebouw (dat als hoofdgebouw wordt aangemerkt), omdat die garagebox (al jaren) gebruikt wordt voor privé doeleinden. Daarmee is het gebruik van de garagebox voor privé doeleinden niet in planologisch opzicht verbonden aan het gebruik van het bedrijfsgebouw. Hoewel de rechtbank vond dat het privé gebruik van de garagebox geen andere ruimtelijke effecten heeft dan als het bedrijfsmatig zou worden gebruikt, is dat dus niet relevant voor onze hoogste bestuursrechter (ECLI:NL:RVS:2016:328). Dus: bijbehorend bouwwerk niet functioneel verbonden? Dan geen kruimelgeval!