Milieurechtadvocaten zijn eigenlijk maar vreemde wezens. Ze zijn niet alleen jurist (en dus lettervreters), maar vragen de technisch deskundigen ook nog het hemd van het lijf. Zo ging het ook weer bij mij de afgelopen tijd. Ik ben trouwens niet anders gewend: ik werk al vanaf het begin van mijn loopbaan in 1990 nauw samen met allerlei technische deskundigen. Dat maakt mijn werk extra boeiend.

Zwemwater: toezicht, controle en dwangsom

Er zijn twee belangrijke regelsets voor de hygiëne en veiligheid van zwemwater, binnen en buiten. Die zijn door het rijk opgesteld en de provincies zijn verantwoordelijk voor het toezicht. Is er dus sprake van een openbaar zwembad (apart of in een hotel of op een camping of elders), dan is die wetgeving van toepassing. Laatst kreeg ik een vraag over een ozoninstallatie bij een zwembad. Hoe zit dat nou precies? Mag dat of niet? En aan welke eisen moet je dan voldoen? Eigenwijs als ik ben, duik ik dan niet direct de regels in, maar wil ik eerst weten hoe zo’n ding er uit ziet, hoe het werkt en waarom het zo werkt. Gelukkig heb ik vroeger één jaar scheikunde mogen volgen (ongelooflijk dat ik daar tientallen jaren later nog zo dankbaar voor kan zijn), zodat ik het principe begrijp. Wat leuk dat de deskundigen dan de rust en het geduld hebben mij uit te leggen hoe de ozoninstallatie werkt, hoe het dan zit met de hoeveelheden chloor en waarom het beter ontsmet dan met andere desinfectiemethoden. Op deze manier kan ik de juridische discussie dus ook beter voeren. En het is nog leuk ook om dit allemaal te weten.

Kippenmest: stof en geur en GGD rapporten

Over kippenstallen is veel te doen. Niet alleen vanwege de ziekten van de kippen zelf, maar ook vanwege de hinder die afkomstig is van honderdduizenden kippenvleugels en -pootjes per stal. Want tegenwoordig zijn er veel meer scharrelstallen dan vroeger. Prima voor de kip, maar minder voor de omwonenden. Ook in dat soort dossiers verdiep ik me graag in de manier waarop stof en/of geur zich verspreiden, hoe dat wordt tegengegaan (of juist niet, en dus wat de mogelijkheden zouden kunnen zijn), wat er wel en niet haalbaar is voor de ondernemer, enzovoorts. Waterwassers, luchtfilters, emissiestromen, grenswaarden en metingen als voorwaarden in de omgevingsvergunning en dus ook dienend als basis voor bijvoorbeeld een dwangsom, ik ben blij dat ik het leuk vind om me in dit soort technische aspecten te verdiepen, om het beter te begrijpen en daarmee ook de rechters, als collega juristen, in mijn rol als milieurechtadvocaat begrijpelijk te kunnen uitleggen waar het probleem van mijn cliënten nu eigenlijk in zit.

CO2 in de vergunning

Zelfs de uitstoot van CO2 kan terugkomen in de besluiten van de overheid. Aan grote inrichtingen worden daar tegenwoordig zelfs eisen voor gesteld in de omgevingsvergunning. Maar ook hier geldt weer: waar gaat het eigenlijk over? Hoe motiveert de overheid welke eisen er in die omgevingsvergunning komen? Ook dan moet ik als advocaat enige interesse hebben in en gevoel hebben voor de praktische en technische aspecten die daarbij spelen. Alleen dan kan ik een goed onderbouwd en begrijpelijk betoog houden bij de rechter.

Afvalstoffen

Sinds het begin van mijn loopbaan in de jaren negentig speelt voortdurend de vraag: is dit een afvalstof of niet? Ook nu, als milieurechtadvocaat. Het antwoord is belangrijk, omdat daarmee bepaald wordt welke wet- en regelgeving er op van toepassing is. Is er sprake van afval, dan zijn niet alleen een heleboel (en strenge!) regels van toepassing, maar ook is het imago van het bedrijf dan toch ineens veranderd van ‘gewoon bedrijf’ naar ‘afvalverwerker’. Met alle problemen van dien. Zeker met de ‘circulaire economie’ zijn steeds meer technieken ontstaan waarmee het ontstaan van afval voorkomen wordt of het afval verminderd of hergebruikt wordt. En dan is de bereidheid om het etiket ‘afval’ te moeten dragen steeds minder. Ook daarover krijg ik dus veel vragen. Het is nodig dat ik ook in die gevallen precies weet hoe het technisch werkt. En dat is en blijft een spannende ontdekkingsreis, al 27 jaar lang!

Vragen over bijvoorbeeld vergunning, handhaving, dwangsom, Wabo?

En behoefte aan een milieurechtadvocaat die niet terugschrikt van wat technische toelichting?

Bel mij! 085 0030153 of e-mail info@woestenenk-legal.nl