Een juridisch dilemma? Even appen!

Waar de fax op advocatenkantoren en rechtbanken nog dagelijks vrolijk ratelt, ontstaan zo af en toe ook de meest innovatieve handigheidjes. De Orde van Advocaten heeft onlangs de ‘DilemmApp’ gepresenteerd (een app die advocaten twee keer per maand laat nadenken over een juridisch dilemma). Deze is verkrijgbaar via de officiële app stores en de Orde.

Advocaat-stagiaires leren onder meer, hoe ze zich als advocaat moeten gedragen: het ‘gedragsrecht’, uitgewerkt in de ‘Gedragsregels 1992’, gebaseerd op artikel 46 van de Advocatenwet.

Het gewenste gedrag is natuurlijk meestal voorspelbaar. Zo is het niet heel moeilijk om te beseffen, dat je als advocaat altijd moet zorgen dat je een vroegere tegenpartij niet later alsnog als cliënt aanneemt, of andersom.

Voorbeeld dilemma 1:
Dossier over een overheidsbesluit. De vaste advocaat van de gemeente wordt benaderd door een bedrijf, dat bezwaar wil maken tegen een besluit van diezelfde gemeente. Zo zou de cliënt veranderen in wederpartij. En dat is niet de bedoeling. Dus heeft het bedrijf nu een andere advocaat. Toch zijn er situaties die ethisch wat moeilijker liggen. Wat te denken van de situatie, waarin de cliënt vindt, dat er op een bepaalde manier geprocedeerd moet worden, terwijl de advocaat het daar niet mee eens is?

Voorbeeld dilemma 2:
Dossier met een technisch complex onderzoek van een deskundige, dat de basis moet vormen voor redelijk eenvoudige juridische vragen. Cliënt vindt, dat de advocaat geen contact op mag nemen met de deskundige en ook dat de deskundige niet voor de zitting opgeroepen mag worden. De advocaat heeft geleerd, dat hij ‘dominus litis’ is (baas in het geschil) en dus zelf bepaalt wat hij doet en hoe hij dat doet. De advocaat zal zijn cliënt in dit geval moeten vertellen wat zijn eigen keuze is én zich moeten indekken tegen aansprakelijkheid, zolang de cliënt blijft vasthouden aan zijn eigen strategie.

Dit soort dilemma’s worden via de app aan advocaten voorgelegd. Er staan meerkeuze antwoorden achter, die na invulling aangeven hoeveel collega’s (anoniem) welke keuzen maakten. Op die manier blijf je over je beroepsethiek nadenken, zo is de gedachte. Best modern, die advocaten…!