Hamsteren: het blijft ons wereldwijd bezig houden. Tot op de dag van vandaag zelfs… Lege schappen in de supermarkten, lange rijen voor de winkels, het corona-virus heeft inmiddels nogal wat bizarre neveneffecten op onze maatschappij. Zien hamsteren, doet hamsteren, zo is blijkbaar het gevoel. In Nederland worden houdbare producten en wc-papier gehamsterd, in de VS hamsteren ze wapens, in Groot-Brittannië hamsterden ze vorig jaar al allerlei houdbare producten, vanwege de Brexit. Je zou je bijna gaan afvragen waar we nu eigenlijk écht mee verwant zijn: met apen of met hamsters? Vraag is dus: kan de overheid ingrijpen, als landelijke voorraden op dreigen te raken?

De Hamsterwet

Geloof het of niet, maar er bestaat een speciale wet die hamsteren kan tegengaan: de Hamsterwet. En nee, die is niet net pas bedacht, maar dateert van 29 november 1962. Minister Wiebes (de Minister van Economische Zaken en Klimaat) kan regels stellen om het hamsteren van goederen tegen te gaan (artikelen 1 en 3 Hamsterwet). Hij kan dan bepalen dat er maar een bepaalde hoeveelheid van een bepaalde soort goederen mag worden afgeleverd in een bepaalde tijd. Bijvoorbeeld: 2 rollen toiletpapier per persoon per week of 1 doosje paracetamol per persoon per maand.

De Hamsterwet treedt alleen in werking als dat noodzakelijk is wegens ‘buitengewone omstandigheden’. De Minister-President doet dan een voordracht en de Koning stelt dat dan vast, bij Koninklijk Besluit.

Wat zijn buitengewone omstandigheden?

Volgens de Memorie van Toelichting “kan een wettelijke regeling op dit stuk niet worden gemist, omdat nu eenmaal met het optreden van hamsterneigingen in buitengewone omstandigheden rekening gehouden moet worden”.

We moeten dan denken aan oorlog of oorlogsgevaar, maar ook aan situaties waarin burgers er -onterecht- van uit gaan dat er een periode van oorlog of andersoortige schaarste aan komt, zoals nu, in de periode waarin het corona-virus ook onze maatschappij dreigt lam te leggen.

Wat als je door blijft hamsteren, terwijl de Hamsterwet van kracht is?

Als de Hamsterwet echt van kracht wordt, wordt het vervelend. Mocht je dan namelijk alsnog méér kopen dan wettelijk is toegestaan, dan is de koopovereenkomst nietig. Dat betekent, dat er in juridische zin geen koopovereenkomst tot stand komt. Voor het toezicht op de naleving van de Hamsterwet betekent dat, dat toezichthoudende ambtenaren ter plekke kunnen komen controleren of iedereen zich aan de regels houdt. Bovendien is overtreding van de Hamsterwet in die gevallen strafbaar gesteld via de Wet economische delicten. Politiewerk dus. Handhaving is dan ‘serious business’.

Hamsteren verboden?

Persoonlijk denk ik dat deze wet niet zo snel in werking zal treden, omdat zowel de overheid als de betrokken bedrijven nog steeds berichten dat er voldoende voorraden zijn. Maar ja… als er zo veel mensen maar door blijven gaan met hamsteren, dan zou het zomaar alsnog kunnen gebeuren… dus, mensen, STOP met hamsteren. Er is nu nog genoeg van alles, maar de overheid heeft wel degelijk manieren om ons met harde regels te gaan dwingen om ermee te stoppen, als dat niet vrijwillig kan.

Vragen? Vragen! Vragen of opmerkingen? Bel 085 0030153 of stuur een bericht via de contactpagina