Vandaag in het nieuws:Zwembad in Culemborg moet per direct dicht”. Provincies zorgen al jaren voor toezicht op de kwaliteit van zwemwater, binnen en buiten.Maar handhaving van de ‘Whvbz’ (oftewel: de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden) leidt in het algemeen niet snel tot een algehele sluiting van een zwembad. En al helemaal niet met deze snelheid! Wat kan er gebeurd zijn? Heeft de provincie controle op de wettelijke eisen voor het nieuwe zwembad niet uitgevoerd? Is het zwembad geopend zonder de vereiste toestemmingen? Wat kan het zwembad nu doen? En wat kan de provincie doen? Wat is de reden van sluiting? Het zwembad in Culemborg is spiksplinternieuw, zo blijkt uit het nieuwsbericht. Toch zijn niet alle toestemmingen verleend, niet alles is gebouwd volgens de veiligheidseisen en de kwaliteit van het zwemwater blijkt onvoldoende te zijn. Omdat de gezondheid en veiligheid van de bezoekers kennelijk in ernstig gevaar zijn gebracht, blijkt dat voor de provincie voldoende reden te zijn om het gehele zwembad per direct te sluiten. Wat zijn de mogelijkheden voor de provincie bij de handhaving van wetten en regels? Grofweg zijn er deze vier mogelijkheden:

  • intrekking van (de) vergunning(en)
  • het opleggen van een bestuurlijke boete.
  • het opleggen van een lastgeving onder dwangsom
  • het opleggen van een lastgeving onder bestuursdwang en de spoedvarianten daarop

Intrekking van een vergunning is voor het zwembad in Culemborg niet handig: het bad moet immers zo snel mogelijk weer open. Ook een bestuurlijke boete is niet aan de orde in dit geval, omdat de zwemwaterregelgeving daar niet in voorziet. Wél mogelijk is het opleggen van een dwangsom of (spoed)bestuursdwang. Een dwangsom betekent, dat de overtreder een opdracht krijgt om de overtreding te herstellen én de plicht krijgt om een geldsom te betalen als die opdracht niet of niet tijdig wordt uitgevoerd. Bestuursdwang betekent hetzelfde, maar dan onder de dreiging dat het bestuursorgaan de opdracht zélf zal uitvoeren als die niet of niet tijdig wordt uitgevoerd, en de kosten ervan zal verhalen op de overtreder. Spoedbestuursdwang toepassen kan alleen in spoedeisende gevallen. Het geven van een termijn (al is het maar een paar uur) voor herstel kan dan niet. Is er verder nog tijd voor het op schrift stellen van het toepassingsbesluit door de provincie? Er rijzen altijd veel vragen. Aan het toepassen van spoedbestuursdwang zijn nogal wat juridische haken en ogen verbonden! Waarom heeft de provincie niet eerder ingegrepen? Waarom de provincie niet eerder opgetreden heeft, wordt niet duidelijk uit het nieuwsbericht. Kennelijk was het zwembad al vanaf half januari open, waarna de overtredingen nu pas ontdekt zijn, naar aanleiding van een klacht over het zwemwater. De provincie Gelderland heeft wel alerte toezichthouders: direct na de klacht is het zwembad alsnog gecontroleerd en is bedacht op welke manier de veiligheid het beste gegarandeerd kan worden. Wat kan het zwembad nu doen? In ieder geval zal het zwembad nu zo snel mogelijk alsnog moeten voldoen aan de regels. Tegelijkertijd doet het zwembad er verstandig aan om het besluit tot de toepassing van spoedbestuursdwang grondig te laten bestuderen door een specialistisch advocaat: er is namelijk in veel gevallen wel iets op zo’n besluit aan te merken, zodat de gevolgen van de sluiting beperkt kunnen blijven. Voor het indienen van een bezwaarschrift heeft het zwembad overigens maar zes weken de tijd. Snelle actie is dus nodig om verdere (financiële) schade te voorkomen!