Milieuzone? Ik rijd in een prachtige klassieker! milieuzone fiat500F woestenenk legal

Afgelopen zaterdag, 12 maart 2016, had ik in Rotterdam moeten rijden, om te protesteren tegen de nieuwe milieuzone. Natuurlijk met mijn snorrende rode Fiat 500F uit 1966. Maar helaas… ze ondergaat een open hart operatie op dit moment. Ja… ik spreek liefkozend over ‘ze’, ik zorg dat ze opgepoetst is als ze mee naar buiten mag, ik controleer haar vloeistoffen zeer regelmatig, ik rijd het liefst alleen met haar als de zon schijnt, kortom: het is duidelijk geen gewone auto. Ze heet Fietje. En het logo van mijn kantoor (de ‘snorhaar’) is erdoor geïnspireerd. Dus eigenlijk… snap ik niks van milieuzones. Ze hebben niet het beoogde effect en het wordt door klassiekerbezitters zoals ik vooral gevoeld als onnodig hinderlijk.

Wat is een milieuzone?

Milieuzones zijn er al heel lang. Al bijna 10 jaar vinden we het volstrekt normaal dat er geen vrachtwagens meer in stadscentra mogen rijden. Er is zelfs al een Wikipedia milieuzone pagina over geschreven. Doel is het bevorderen van schone lucht in de steden. Tot voor kort golden die regels alléén voor vrachtverkeer.

Mag dat wel, een milieuzone voor personenauto’s?

Jazeker. We hebben sinds een aantal jaren het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL), waarin de Nederlandse overheid heeft vastgelegd in welke tijd en op welke manier zij de Europese normen over luchtkwaliteit wil gaan behalen. Daarbij is aan gemeenten de mogelijkheid gegeven om milieuzones vast te stellen. En helaas… ook mijn Fietje loopt na 1 mei 2016 het reële risico een boete van €90 te krijgen als ze zich in het Rotterdamse centrum vertoont!

Utrecht

Sinds 1 januari 2015 heeft Utrecht als eerste stad een milieuzone voor personenauto’s en bestelbussen ingesteld; de zone geldt voor auto’s die op diesel rijden. En dat ontlokte ineens veel protest. De KNAC voerde een proefproces en op 22 januari 2016 sprak de Utrechtse rechtbank zich daarover uit:  de milieuzone mocht blijven. De bestuursrechter oordeelde dat het college van B&W ‘in redelijkheid’ de zone mocht instellen. Het feit dat de positieve milieueffecten van de milieuzone mogelijk beperkt zijn, heeft daar geen invloed op. Omdat de rechter zich natuurlijk ook realiseerde dat het hier ging om zeer gevoelige politieke materie, heeft hij in de uitspraak benadrukt dat hij vanuit zijn positie als rechter alleen maar ‘marginaal’ heeft kunnen beoordelen of het besluit van de gemeente over de milieuzone redelijk is geweest. Dat is inderdaad de essentie van het bestuursrecht: als de politiek het zo beslist, is de inhoudelijke discussie in beginsel gevoerd en kan de rechter er niet zo heel veel meer van vinden, behalve of dat besluit past in andere overheidsregels.

Rotterdam

De gemeente Rotterdam heeft inmiddels ook besloten tot het invoeren van een milieuzone voor personenauto’s. Dieselauto’s van voor 2001 zijn niet meer welkom evenals benzineauto’s van voor juli 1992. En vanaf 2018 worden de regels extra aangescherpt: dan mogen dieselauto’s van voor 2005 de zone niet meer in. Rotterdam hoopt zo binnen 3 jaar de roetuitstoot met 40% te verminderen. Maar… Rotterdam zou Rotterdam niet zijn als het protest tegen deze milieuzone niet heel groots zou worden opgezet. Via Facebook en andere social media werd actief campagne gevoerd, en op 12 maart 2016 hebben zich zoveel klassieke auto’s laten zien in het centrum van Rotterdam, dat de discussies over doelen (schone lucht) en middelen (weren van klassieke auto’s uit het centrum) weer volop gevoerd wordt. Sterker: het was zo’n succes, dat de organisatie dit jaarlijks wil doen!