SUBSIDIES EN VERGUNNINGEN: VERSNELDE REALISATIE DUURZAME ENERGIE

De overheid gaat de realisatie van hernieuwbare energie versnellen. In 2020 moet 14% van alle energie opgewekt zijn uit ‘hernieuwbare bronnen’, zoals wind, zon en aardwarmte (geothermie/warmte-koude-opslag). Met de inspanningen van nu gaan we dat doel niet halen, we komen dan maar tot 13% in 2020. En dus is het tijd voor actie! Die acties zijn opgenomen in de Uitvoeringsagenda Energieakkoord voor duurzame energie 2018. Wat is daarin interessant voor ondernemers? Ik heb er een paar ideeën uit gehaald.

Versnellingsaanpak wind op land: beleid verandert

Rijk, provincies en gemeenten werken intensiever samen om de knelpunten in projecten weg te nemen. Er komt een actueel overzicht van knelpunten en maatregelen, uit te voeren per 1 mei 2018. De eerste indruk is, dat de belangrijkste knelpunten liggen bij de overheid zélf: bij regelgeving en beleid. Dáár kunt u als ondernemer dus nú nog weinig mee, maar het is goed om te weten dat er op zeer korte termijn duidelijk wordt wat de overheid gaat veranderen in haar beleid.

Green deal ultradiepe geothermie: nieuwe ontwikkelingen en innovatieve ideeën

Warmte uit de diepe ondergrond van de aarde (meer dan 4 kilometer diepte) kan naar boven gebracht worden. Deze warmte wordt nu al gebruikt voor de procesindustrie. De ‘green deal’ is in de zomer van 2017 gemaakt; de ondergrond wordt op dit moment in kaart gebracht en daarna worden de projecten uitgevoerd. Dit type energie staat beleidsmatig nog in de kinderschoenen. Innovatieve ideeën hebben nog alle kans om gerealiseerd te kunnen worden.

Subsidie: 12 miljard in SDE+ regeling (productie duurzame energie)

In 2018 is opnieuw 12 miljard euro beschikbaar in de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+ regeling). Genoeg voor het bereiken van de doelen voor 2020 én 2023. Is dit misschien iets voor uw project voor energie uit aarde, zon, wind of water? Voor ondiepe warmte-koude-opslag loopt onderzoek over de vraag of er een onrendabele top is waarvoor subsidie zou moeten worden ingezet.

Subsidie: 100 miljoen in ISDE-regeling (investeringssubsidie duurzame energie)

De Investeringssubsidie Stimulering Duurzame Energie (ISDE) heeft in 2018 een budget van 100 miljoen euro. Ook hier is dus veel subsidie beschikbaar; de overheid wil graag dat het budget volledig gebruikt wordt. Bedenk dus: helpt het u bij uw eigen investering bij de aanschaf van een zonneboiler, warmtepomp, biomassaketel of pelletkachel?

Waterschappen: zonne-energie bij rioolwaterzuiveringsinstallaties?

Waterschappen zijn bezig met het in kaart brengen van extra mogelijkheden voor zonne-energie. Zo denken zij aan de aanleg van zonneweiden op (afgesloten) terreinen van rioolwaterzuiveringsinstallaties.

Lokale energiecoöperaties: financiële ondersteuning met leningen

En speciaal voor lokale energiecoöperaties is het interessant om te weten, dat het Nederlands Investerings Agentschap een manier bedenkt om hun hernieuwbare energieprojecten financieel te ondersteunen met een lening. Ook daar liggen dus wellicht kansen om projecten financieel te dekken.

Juridisch advies bij subsidies, vergunningen en leningen / contracten

Hernieuwbare of duurzame energie wordt dus met extra kracht aangepakt, vanaf NU! Dat betekent, dat u als ondernemer aan de slag gaat met het aanvragen van subsidie of een omgevingsvergunning. En u hebt dan ook te maken met het afsluiten van nieuwe contracten.

Ik kan u daar, samen met mijn collega’s van Harvey Bloom, mee helpen. Niet alleen als het mis gaat, maar ook en vooral om dat te voorkómen. Bel mij 085 0030153 of stuur een e-mailbericht via mijn website. U krijgt zo snel mogelijk een reactie.