Wanneer is een stichting een bestuursorgaan?

Er zal veel over worden geschreven de komende weken: onze (aller)hoogste bestuursrechter, de Grote Kamer van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, heeft op 17 september 2014 twee belangrijke uitspraken gedaan over het begrip ‘bestuursorgaan’ in de...