Besluiten en termijnen

Termijnen, termijnen, termijnen…. Voor het nemen van besluiten, het vaststellen van bestemmingsplannen, het verlenen van vergunningen en het indienen van zienswijzen, bezwaren en beroep. Na al die jaren bestuursrecht kan ik als de beste tellen tot 6, respectievelijk 8 en 26, om maar wat dwarsstraten te noemen! Dat zijn namelijk de weken die je moet tellen vanaf “het besluit”.

Zienswijzen, bezwaren en beroep

Belangenorganisaties zoals een milieuorganisatie of natuurbeschermingsclub hebben regelmatig last van besluiten van de overheid. Een vergunning wordt verleend aan een bedrijf, dat stof- en geurhinder veroorzaakt. Of een bestemmingsplan regelt ineens dat ergens een bedrijfsterrein komt, vlakbij een natuurgebied. Of een ontheffing wordt verleend, waardoor iemand iets mag, waardoor de ander daarmee juist weer wordt beperkt in zijn doen en laten. Of de overheid in kwestie weigert om iets te doen, terwijl het naar uw idee toch juist overduidelijk zou moeten zijn, dat de overheid wel degelijk iets zou moeten doen.

Is het zinvol om een zienswijze, bezwaar of beroep in te dienen?

U staat niet alleen met het onderbuikgevoel dat er onrechtvaardige dingen gebeuren, terwijl u tegelijkertijd niet echt kunt aangeven welke regel is overtreden. Begin dan vooral goed: namelijk met het tellen van de weken op de kalender. In het te nemen of genomen besluit is vermeld, hoeveel weken u de tijd hebt, om iets van u te laten horen. Vraag dan vooral advies van een specialist!

Termijnen en weeknummers 2017

Als dank voor de fijne samenwerking én om in 2017 geen termijn meer te missen, heeft Woestenenk Legal haar relaties een handig kalendertje gestuurd. Op de kalender zijn weeknummers vermeld en elke maand kunt u 2 maanden vooruit kijken. Zo weet u precies of u nog tijdig deskundige hulp kunt vragen. Denkt u daarbij zelf vast aan de manier waarop u de kosten kunt betalen!

Ook zo’n handig kalendertje in de bus?

Meld u dan snel aan voor mijn nieuwsbrief! In 2017 zal deze nieuw leven worden ingeblazen: een maandelijkse korte en goed leesbare update van het bestuursrecht en het omgevingsrecht. Voor het correct verzenden van het kalendertje ontvang ik uw adresgegevens graag via mijn contactformulier. Als ik uw gegevens heb, verzend ik het zo snel mogelijk.

Ik wens u sfeervolle feestdagen, een veilige jaarwisseling en een gelukkig en gezond 2017!